Třídní schůzky

Třídní schůzky se měly konat 23. 9. 2020. Situace to bohužel nedovolí. Přečtěte si proto prosím následující dopis paní ředitelky a můj.

Děkuji Drah.

dopis ŘŠ

dopis TU

Patroni Žabiček

Jsme hrdými patrony naší přípravné třídy Žabiček. Ráno jim pomáháme v šatně, provedli jsme je školou a přivítali je prostřednictvím prvního zvonění ve škole. Čeká nás jistě ještě spousta zajímavých akcí.

 

Drah.

Psaní všemi deseti

PSANÍ VŠEMI DESETI 2020-2021 – prihlaska

Nábor do KMD

I v letošním školním roce nabízíme možnost stát se členem Klubu mladých diváků. Za cenu 450 Kč navštíví žáci během školního roku 4 divadelní představení (zpravidla ve večerních hodinách ve dnech pondělí až čtvrtek). Datum a titul jsou známy se značným předstihem. Pokud se žák představení zúčastnit nemůže, snažím se vstupenku přeprodat. Přihlášky se vyzvedávají u paní učitelky Poletínové, závazně odevzdány musí být do 24. září (opět p. uč. Poletínové). Obnos bude odečten z on-line pokladny.

Výtvarná výchova

Vážení rodiče, v letošním školním roce přecházíme ve výtvarné výchově na tzv. ateliérový způsob, čili Vaše děti dostanou pomůcky od nás vždy na konkrétní výtvarný projekt. Odpadnou Vám tak starosti s každoročním zařizováním výtvarného kufříku. Příspěvek na barvy a další materiál činí 50,- Kč na pololetí. Věříme, že tuto změnu uvítáte.

Sešity

MATEMATIKA – 440 1x, 520 1x

ČESKÝ JAZYK – 464 2x, 564 2x

ANGLICKÝ JAZYK

pí uč. Černá 544 1x, 524 1x

pí uč. Buňková 544 2x

pí uč. Drahorádová 544 2x

NĚMECKÝ JAZYK – 544 1x

RUSKÝ JAZYK – 464 1x

DĚJEPIS – pokračují

ZEMĚPIS – pokračují

PŘÍRODOPIS – 460 1x (nebo pokračují)

FYZIKA – 565 2x

CHEMIE -460 1x (nebo pokračují)

OBČANSKÁ VÝCHOVA – 464 1x

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA – pokračují

 

Zahájení školního roku

Vážení rodiče a milí žáci,

 

vítám Vás v novém školním roce, přeji nám, aby tento školní rok byl normální, jak jsme všichni zvyklí.

Jak bude probíhat první týden.

Úterý 1. 9.: v 7. 55 hodin slavnostní zahájení školního roku před budovou školy, odchod do tříd, pobyt ve škole do 8.45 hodin, promyslet si stravování (obědy první den vydávány od 10 – 12 hodin).

Středa 2. 9. a  čtvrtek 3. 9.: pobyt ve škole 1. – 4. hodinu, tj. do 11.40 hodin, třídnické práce – vybírání a rozdávání učebnic, kontrola osobních údajů.

Ve středu sebou MĚJTE: učebnice 7. třídy, psací potřeby, lepidlo, kartičku pojištěnce, přezůvky, zámek na svou šatní skříňku

KOMU SKONČILA, ČI V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ SKONČÍ PLATNOST ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, DOSTANE FORMULÁŘ, SE KTERÝM MUSÍTE NAVŠTÍVIT DĚTSKÉHO LÉKAŘE.

Od pátku 4. 9. výuka dle rozvrhu! O velké přestávce přivítáme prvňáčky “prvním zvoněním” (ačkoli nám už zvonit nebude).

 

Přeji úspěšný start a těším se na Vás.

 

Julie Drahorádová