Plán týdne 25. – 28. ledna 2021

ČJ:  Základní a rozvíjející větné členy
LIT: Úvod lo literatury 19. století (romantismus a realismus)
OV: Stát a hospodářství – shrnutí 
AJ (Dh): Přemýšlení o budoucnosti, will x going to
AJ (Sv): Going to x will, present tenses, the Iceman, past simple and past continuous
ČJ (místo NJ): Procvičování mluvnice, pravopis
D: Národní obrození, revoluce 1848
CH: Kovy
MA: Lineární rovnice (Řešení jednoduchých rovnic)
VV: Zhodnocení pololetí ve VV (Forms dotazník v zadání v Teams); prostor k dodělávkám nedokončených úkolů
Ve čtvrtek 28. ledna očekávejte fotografie opisů vysvědčení a slovního hodnocení v chatu v teamsech. 
V 29. ledna jsou pololetní prázdniny. Užijte si je a doufám, že brzy na viděnou.
 
Drah.
 

Plán týdne 18. – 22. ledna 2021

ČJ: Základní a rozvíjející větné členy

LIT: J. A. Komenský – dílo a pedagogické myšlenky

OV: Stát a hospodářství shrnutí 

ČJ (místo NJ): procvičování mluvnice a pochopení textu

AJ (Dh): Přemýšlení o budoucnosti, budoucí čas WILL x BE GOING TO

D: Balkánské národy v boji za svobodu, Habsburská monarchie 1815 – 1848

PČ (Ma): Výrobek z kovu

VV: Jak vzniká fotografie

MA: Mnohočleny  (užití vzorců, opakování mnohočlenů)

Konzultační hodiny a předávání výpisů vysvědčení

Milí žáci a vážení rodiče,

v příloze přikládám seznam konzultačních hodin učitelů ZŠ. V případě potřeby je mohou žáci nyní online a za běžného režimu osobně využít.

KONZ hodiny

Dále přikládám odkaz na webové stránky naší školy, na kterých paní ředitelka zveřejnila informace o tom, jak se žáci 3.- 9. tříd dozvědí o svém hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021: https://www.zseden.cz/2021/01/13/vysvedceni-za-prvni-pololeti/

Děkuji. 

Drah.

Plán týdne 11. – 15. ledna 2021

Z: Kraje ČR, Praha

AJ (Dh): přítomné časy, stavová slovesa

VV: Kresba tužkou podle fotografie

CH: Chemická vazba

M: Mnohočleny (užití vzorců, opakování mnohočlenů)

D: Ponapoleonská západní Evropa, Rusko, Osmanská říše

ČJ: (místo Nj) – Vývoj češtiny 2. 

ČJ: Zápor + Hodnocení pololetní práce + Základní větné členy

OV: Struktura národního hospodářství + Hospodářská politika státu

SLOH: Příprava na slohovou práci – charakteristika literární postavy
 
 

Plán týdne 4. – 8. ledna 2021

M: mnohočleny (vytýkání před závorku, užití vzorců)

D: průmyslová revoluce, důsledky průmyslové revoluce

AJ (Dh): neobvyklý den, přítomné časy

VV: umění venku

ČJ: věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent
        zápor
LIT: Moliére
OV: tržní hospodářství

Provoz školy od 4. 1. 2021

Milí osmáci,

jak jistě víte, od 4. 1. 2021 se budeme opět učit distančně. Rozvrh je stejný jako jste měli při distanční výuce na podzim (zeleně označené hodiny jsou online). Rozdělení skupin na AJ platí podle výuky v prosinci, tedy jednu skupinu vyučuji já, druhou kolegyně Svobodová. Rozdělení pro jistotu najdete v Teamsech. V pondělí se uslyšíme a doufám, že také uvidíme na hodině etické výchovy, kde zodpovím všechny vaše dotazy. Sejdeme se v 8:15.

Přečtěte si, prosím, informace od paní ředitelky: https://www.zseden.cz/2020/12/28/provoz-skoly-od-4-ledna-2021/

Hezký zbytek vánočních svátků a povedený vstup do nového roku!

Drah.

Krásné Vánoce

Vážení rodiče a milí žáci 8.B,

 

přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a mnoho radosti a zdraví do nového roku.

Děkuji Vám za krásné dárky.

Uvidíme se až 11. ledna, ale “škola” začíná už 4. :)!

Drah.

Organizace výuky v pátek 18. 12. 2020 a rotační výuka v lednu 2021

Milí osmáci a vážení rodiče,

kvůli prodloužení vánočních prázdnin bude v pátek změněna organizace výuky. 

Žáci 8.B přichází do školy v 10:00 hod, mají vánoční program s třídní (již se neučí) a ve stanovenou dobu jdou na oběd/domů.

V rámci stanového programu prohlédneme skříňky v šatně. Přebytečné věci včas odneste.

Vánoční program je na vás. Chcete-li si přinést občerstvení, hry (nikoli hry na mobilech) nebo se jít projít, sdělte mi nejpozději ve čtvrtek 17. 12. 2020, ráda vám pomohu připravit program na vaše (rozumná!) přání :).

Přeji vám všem krásné Vánoce a hodně zdraví do roku 2021. 

Ať je opět jen a jen “normální”.

Rotační vzdělávání měníme od 4. 1. 2021 tak, že v liché týdny budou chodit žáci 6A,B,C a 8.A a v sudé 7A,B,C a 8.B – tedy opačně, než tomu bylo v roce 2020. Znamená to, že 4. 1. přijdou do školy žáci 6.A,B,C a 8.A. Důvodem této změny je fakt, že by žáci 6. tříd a 8A nebyli ve škole 4 týdny, což je pro pracovní návyky nebezpečná doba.

Žáci 8.B tedy v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 zůstávají doma v rámci DISTANČNÍ VÝUKY a do školy jdou až 11. 1. 2021.

Drah.

Zpětná vazba – distanční vzdělávání

Vážení rodiče,

prosíme vás o vyplnění tohoto dotazníku https://www.zseden.cz/2020/12/01/dotaznik-pro-rodice/. Bude nám užitečný ke zhodnocení distančního vzdělávání na podzim roku 2020.

Děkujeme.

 

Drah.

Plán týdne 7. – 11. listopadu 2020

AJ (Dh): present perfect, past simple, experiences, rubbish

MA: mnohočleny (sčítání, odčítání a násobení)

D: Napoleon Bonaparte