Plán týdne 22. – 26. ledna 2021

ČJ Líčení
LIT Anton Pavlovič Čechov
OV Pracovní proces, pracovní smlouva
RJ Narozeniny, vyjádření: líbit se, chutnat, osobní zájmena
AJ (Dh) Past and present, past simple and continuous
AJ (Sv) Clothes, in a clothes shop, had to, didn´t have to, could, kids – the test
M Slovní úlohy (neznámé číslo a věk osob)
VV Volná tvorba
D Sjednocení Itálie, Velká Británie
PČ (Ma) Druhy spojovacího materiálu
NJ Jídlo, objednání jídla v restauraci
CH Detektivní hra s chemickou tabulkou

Zvedáme hlavu

Vážení rodiče, milí žáci,

stále zvedáme hlavu! Stále můžete posílat fotografie do soutěže! A zde si můžete prohlédnout fotografie těch, kteří se již zúčastnili: https://www.zseden.cz/2021/02/14/zvedame-hlavu/

Plán týdne 15. – 18. února 2021

ČJ: pravopisná cvičení, jazykové testy, přívlastek volný a těsný
LIT :A. S. Puškin
OV: opakování stát a hospodářství
RJ: budoucí čas sloves 
AJ (Dh): přítomné časy, materiály, práce s textem
AJ (Sv): too, enough, clothes, the story of jeans, kids, minulý čas, opakování used to
M: slovní úlohy řešené rovnicí
NJ: opakování prvního pololetí. Jídlo pití, objednání v restauraci
D: imperialismus a kolonialismus, sjednocení Německapokračuje
VV: zadání z minulého týdne (kresba podle Hokusaie)
 
 
 
V pátek 19. 2. je ředitelské volno, online hodiny neprobíhají.

Nový rozvrh

Od dnešního dne se znovu učí druhý cizí jazyk. Proto věnujte pozornost drobným změnám v rozvrhu. Děkuji Drah.

 

Plány týdne 8. – 12. února 2021

AJ (Dh): typical day, present tenses

AJ (Sv): procvičit past simple, past continuous, used to, to enough, describing clothes

ČJ: přívlastek těsný a volný + opakování (pravopis, všestranný jazykový rozbor, druhy VV)

LIT: Charles Dickens

OV: zákoník práce a pracovní poměr

MA: slovní úlohy řešené rovnicí (opakování rovnic)

NJ:  procvičování učiva z podzimu

D: emancipace v českých zemích, druhá polovina 19. století – doba vynálezů a objevů

VV: kresba podle japonského umělce Hokusaie

RJ: azbuka, slovní zásoba, mluvnická pravidla 

CH: kovy – projekty

 

Zvedni hlavu!

Milí žáci, vážení rodiče,

Covid-19 ovlivnil naši společnost, a tedy i školu tak, že to většině z nás způsobuje starosti a dlouhodobé obavy nám kazí náladu. Máme skloněnou hlavu, a to nejen kvůli počítačům a telefonům, které nám teď víc než dřív pomáhají v práci. Když hlavu zvedneme, můžeme vidět mraky, větve stromů, ptáky…, můžeme se potěšit pohledem a třeba i zapojit svou fantazii.

Ředitelka ZŠ Eden vyhlašuje pro žáky ZŠ Eden, rodiče našich žáků a pedagogy školy fotograficko-literární soutěž ZVEDNI HLAVU.

Více v odkazu zde: https://www.zseden.cz/2021/02/05/zvedni-hlavu/

Výuka druhého cizího jazyka

Vážení rodiče,

od pondělí 8. 2. 2021 budeme opět vyučovat druhý cizí jazyk. Pokud by se měnil dosavadní stav v rotační výuku, tak žáci studující doma budou mít i nadále druhý cizí jazyk a žáci studující ve škole budou mít místo DCJ ČJ (viz nynější rozvrh).

Pro 8.B (Po, Če, Pt) – online hodina DCJ bude v ÚT 12:45 – 13:30.

 

Drahorádová

Plán týdne 1. – 5. února 2021

ČJ: Větné členy, pravopisná cvičení
LIT: V.Hugo
OV: Stát a hospodářství – příprava na prověrku
AJ (Dh): My day, přítomné časy – opak.
AJ (Sv): Will x going to, past simple simple x past continuous, we used to be rivals, use to
CH: Kovy – projekty
MA: Lineární rovnice (Řešení složitějších rovnic se zlomkem)
ČJ (místo NJ a RJ): Pokračujeme v procvičování koncovek jmen a sloves
VV: Origami
D:Revoluce 1848 v Habsburské monarchii, emancipace žen

 

 

Pravidla online hodin

Milé žákyně a milí žáci 3. – 9. tříd,

doba, kdy se vzděláváte doma, je asi delší, než jsme očekávali a než bychom si přáli. Vytrváme, pokračujeme a připomínáme několik základních pravidel:

  1. Na online hodinu se připoj včas a měj připravené pomůcky.
  2. V případě, že to vyučující vyžaduje, je tvojí povinností mít zapnutou kameru.
  3. Mikrofon si zapni, jen když mluvíš, pak si ho zase vypni.
  4. Při hodině nechatuj se spolužáky.
  5. Práci odevzdávej do stanoveného termínu.
  6. Nenahrávej hodiny.
  7. Komunikuj podle zásad a pravidel slušnosti – pozdrav, oslovení, omluva, poděkování…

Ředitelské volno

Vážení rodiče, 19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Pokud bude v této době ještě distanční vzdělávání, nebudou v pátek 19. 2.  probíhat žádné online hodiny. Pokud bude již bude probíhat prezenční výuka, prosíme vás, abyste děti do školy neposílali. V případě, že je to pro vás problém, kontaktujte mě, pokusíme se ve škole nalézt nějaké řešení, o kterém vás budu informovat.

Děkuji za pochopení Julie Drahorádová