Nezařazené:

Výtěžek ze vstupného

Vážení rodiče,

stand-up show v rámci školního jarmarku vynesla nakonec hezkých 3 578Kč a 1Euro 🙂

Děkujeme za účast i za příspěvky, dnes jsem vše odeslal na účet Českého červeného kříže!

Všem přeji pokud možno pohodové jarní prázdniny a s dětmi se uvidíme v úterý 22. března, to už bude oficiálně jaro.

Jan Havlice

Dar ČČK

 

Týdenní plán od 15. 2.

Ahoj šesťáci, milí rodiče,

máme před sebou další distanční týden. A protože už je to dlouho, co jsme se pořádně neviděli, budu tento týden každému z vás volat v Teams a dáme si 10 minut na soukromé popovídání – co vám jde/nejde, co vás baví/nebaví, prostě jak se máte. V případě některých žáků prosím o přítomnost rodičů u našeho videohovoru, přes Teams jsem dotyčným poslal instrukce a návrh termínů k setkání tak, aby se rodiče mohli připojit po práci.

Připomínám, že v pátek je vyhlášeno ředitelské volno a není tedy ani online výuka.

Přehled témat na tento týden zde:

Týdenní plán 15-18_02_2021

Přeji hezký (a stále mrazivý) týden,

Jan Havlice

Týden od 30.9. – 4.10.

Český jazyk : významy slov, slova mnohoznačná, antonyma, slova citově zabarvená, hanlivá, lichotná, nespisovná. Prac. sešit str. 10-15

Matematika: pamětné a písemné násobení,  kladná a záporná čísla, úhel. Prac. seš. str.13-15

Na geometrii byl úkol, nezapomeňte 🙂

Vlastivěda : dějepisná část – napíšeme si krátký opakovací testík, který se bude týkat bitvy na Bílé hoře.

                       přírodovědná část- co patří mezi nerostné suroviny

                       zeměpisná část -Česká republika, demokratický stát

Týden od 16. – 20.9.

Český jazyk: slova příbuzná, předpony roz-, bez-, vz-, pracovní sešit str. 5-8.

Matematika: zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce a desetitisíce, pracovní sešit str. 5-8

Vlastivěda: dějepisná část: Habsburkové, opakování, románský sloh, gotický sloh, renesance

                        přírodopisná část: živá a neživá příroda, podmínky života na zemi

                        zeměpisná část: Česká republika, hlavní město Praha

 

V úterý 17.9. jdeme bruslit, nezapomeňte na rukavice, helmy, brusle a správné oblečení.