Důležitá sdělení:

Uzavření školy

Vážení rodiče, přečtěte si, prosím, následující odkaz: https://www.zseden.cz/2020/10/13/uzavreni-skoly-od-14-10/

 

Děkuji. Drah.

Plán výuky 12. – 26. 10. 2020

Týden 12. – 16. 10.: žáci 8. ročníků NORMÁLNĚ CHODÍ DO ŠKOLY.

Týden 19. – 23. 10.: u žáků 8. ročníků PROBÍHÁ DISTANČNÍ VÝUKA, tj. žáci se učí z domova prostřednictvím online hodin a úkolů zadávaných prostřednictvím aplikace TEAMS.

Rozvrh na tento týden zveřejním nejpozději do pondělí a během příštího týdne se samozřejmě žáci budou moci na cokoli přijít zeptat. Pokud byste měli dotaz vy, rodiče, použijte mail: drahoradova@zseden.cz (prosím jen a jen tento).

ROZVRH PRO DISTANČNÍ VÝUKU – ZELENÉ HODINY JSOU POVINNÉ ONLINE, ZBYTEK SE NEVYUČUJE. S žáky vše proberu příští týden, jakékoli dotazy odpovím i vám. 

Týden 26. 30. 10.: dny 26. a 27. byly vyhlášeny jako dny boje proti covidu, tj. žáci jsou doma (mají volno, distanční výuka neprobíhá), ve středu 28. 10. je státní svátek, na který navazují běžné podzimní prázdniny (29. – 30. 10).

 

Děkuji a přeji pevné nervy a hodně zdraví. Věřím, že situaci opět zvládneme, jako jsme ji zvládli na jaře.

 

Drah.

 

Plán týdne 29. 9. 2020 – 2. 10. 2020

V úterý a ve středu se učíme dle rozvrhu.

V úterý proběhne kontrola ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK. Prosím o kontrolu údajů a především o nalepení kartičky pojišťovny a podpis rodičů.

Ve čtvrtek budeme slavit 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZŠ EDEN.

Vyučování začíná v 7.55!!! Sraz bude na zahradě u házenkářského hřiště. Program bude probíhat venku, vezměte si tedy sportovní obuv i oblečení, případně teplejší mikiny či bundy. Svačiny a pití sebou do batůžků, budeme mít při sobě. O přestávkách si samozřejmě budete moci dojít na toalety dovnitř. V případě opravdu velké nepřízně počasí bude program řešen alternativně.

Vyučování končí ve 12.30!!! K obědu dostaneme balíček (řízek + chleba). Žáci, kteří půjdou na oběd, se s třídní učitelkou odeberou do jídelny, kde si balíček vyzvednou, a půjdou sníst do své učebny. Nejdříve si bude oběd vyzvedávat první stupeň a mladší ročníky. Počítejte tedy s tím, že na nás může přijít řada cca o 20 minut později. 

Od 15.00 je připraven program pro rodiče. Více v letáku níže.

V pátek 2. října 2020 bude ředitelské volno.

Věřím, že si tento den užijeme.

Drah.

Příprava na zkoušky Cambridge English – B1 Preliminary for Schools

Letos bude opět probíhat kroužek angličtiny s možností složit zkoušku a získat tak mezinárodně uznávaný certifikát na úrovni B1.

Kurz je určen pro žáky 8. a 9. tříd s velmi dobrým prospěchem se zájmem o angličtinu. Nejedná se o doučování.

Lekce se budou konat od 5. 10. 2020 každé pondělí od 13:45 do 14:30 ve třídě 9.A.

Cena kurzu je 900 Kč za 15 lekcí. V ceně jsou zahrnuty výukové materiály.

Na konci kurzu vyzkoušíme test „nanečisto“ a děti se budou moci rozhodnout, zda se přihlásí na zkoušku pořádanou British Council, popř. jakou úroveň zvolí. Zkouška PETfs se platí zvlášť a stojí 3 100 Kč. Zvolila jsem pouze 15 lekcí, aby se děti mohly přihlásit na termín začátkem roku 2021 a výsledky tak měly při přijímacím zřízení na střední školu. Zkoušky ještě nejsou vypsané, konají se ale zpravidla v únoru – březnu. Je také možnost přihlásit se na již vypsaný prosincový termín. V případě zájmu děti na zkoušku zaregistruji, doprovod na zkoušku ale zajišťují rodiče.

Kdo má o kurz zájem, se u mě v kabinetu staví pro závaznou přihlášku.

V případě velkého zájmu rozhoduje termín odevzdání přihlášky.

Lucie Buňková

Třídní schůzky

Třídní schůzky se měly konat 23. 9. 2020. Situace to bohužel nedovolí. Přečtěte si proto prosím následující dopis paní ředitelky a můj.

Děkuji Drah.

dopis ŘŠ

dopis TU

Patroni Žabiček

Jsme hrdými patrony naší přípravné třídy Žabiček. Ráno jim pomáháme v šatně, provedli jsme je školou a přivítali je prostřednictvím prvního zvonění ve škole. Čeká nás jistě ještě spousta zajímavých akcí.

 

Drah.

Psaní všemi deseti

PSANÍ VŠEMI DESETI 2020-2021 – prihlaska

Nábor do KMD

I v letošním školním roce nabízíme možnost stát se členem Klubu mladých diváků. Za cenu 450 Kč navštíví žáci během školního roku 4 divadelní představení (zpravidla ve večerních hodinách ve dnech pondělí až čtvrtek). Datum a titul jsou známy se značným předstihem. Pokud se žák představení zúčastnit nemůže, snažím se vstupenku přeprodat. Přihlášky se vyzvedávají u paní učitelky Poletínové, závazně odevzdány musí být do 24. září (opět p. uč. Poletínové). Obnos bude odečten z on-line pokladny.

Výtvarná výchova

Vážení rodiče, v letošním školním roce přecházíme ve výtvarné výchově na tzv. ateliérový způsob, čili Vaše děti dostanou pomůcky od nás vždy na konkrétní výtvarný projekt. Odpadnou Vám tak starosti s každoročním zařizováním výtvarného kufříku. Příspěvek na barvy a další materiál činí 50,- Kč na pololetí. Věříme, že tuto změnu uvítáte.

Sešity

MATEMATIKA – 440 1x, 520 1x

ČESKÝ JAZYK – 464 2x, 564 2x

ANGLICKÝ JAZYK

pí uč. Černá 544 1x, 524 1x

pí uč. Buňková 544 2x

pí uč. Drahorádová 544 2x

NĚMECKÝ JAZYK – 544 1x

RUSKÝ JAZYK – 464 1x

DĚJEPIS – pokračují

ZEMĚPIS – pokračují

PŘÍRODOPIS – 460 1x (nebo pokračují)

FYZIKA – 565 2x

CHEMIE -460 1x (nebo pokračují)

OBČANSKÁ VÝCHOVA – 464 1x

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA – pokračují