Důležitá sdělení:

Provoz školy od 30. 11. 2020

Milí osmáci, vážení rodiče,

jak jistě víte, od příštího týdne se vrací žáci do škol. Prosím, řádně si přečtěte informace paní ředitelky k provozu školy: https://www.zseden.cz/2020/11/24/provoz-skoly-od-30-11-2020/.

Dále posílám rozvrh, podle kterého se budou žáci nyní učit. 

LICHÉ týdny budou žáci 8. B VE ŠKOLE (celý rozvrh).

SUDÉ týdny se budou učit DISTANČNĚ (zeleně vyznačené jsou online hodiny).

Týden od 30. 11. je LICHÝ, žáci tedy přijdou v pondělí 30. 11. do školy. Začínáme hodinou EV, na které si vše vysvětlíme.

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte, vše (co budu vědět) vám ráda vysvětlím.

 

Drah.

Plán týdne 23. – 27. listopadu 2020

ČJ: Neohebné slovní druhy + slovesný vid
LIT: Španělská renesanční literatura (Cervantes)
OV:  Neviditelné peníze
RJ: Budoucí čas sloves + podstatná jména po číslovkách
AJ (Bu): What´s up? What´s the matter? Talking about problems, should/shouldn´t
AJ (Sv): Kids, everyday English, a suggestion, signs
AJ (Dh): unit 6 revision
AJ (Če): revision Unit 6
ZV: Bezpečí
D: Velká francouzská revoluce – příčiny: rozdělení francouzské společnosti, hospodářská situace ve Francii + Velká francouzská revoluce – Svolání generálních stavů, Revoluční rok 1789
PČ (Ma): Příprava moučníku, recept
MA: Výrazy, opakování mocnin s přirozeným mocnitelem
NJ:  Věty typu: Mám hlad, žízeň. Co jíš a piješ? Co si vezmeš? Kolik stojí…?
CH: Organická chemie

Plán týdne 16. – 20. listopadu 2020

AJ (Če): unit 5 revision

AJ (Dh): must, don´t have to, instructions

AJ (Bu): Past Simple vs. Present Perfect, Revision of unit 5

AJ (Sv): don´t have to, Ashley´s camera, phrasal verbs, signs

ZV: dopravní výchova – zakončení

D: reformy Marie Terezie a Josefa II.

PČ (Ma): samostatná příprava jídla

ČJ: sebehodnocení + neohebné slovní druhy

LIT: italská renesanční literatura

OV: peníze + sebehodnocení

RJ: číslovky 30 – 90 + 100 – 900, sebehodnocení, slovní zásoba 4. l.

NJ: jídlo, pití, zdvořilost

MA: mocniny s přirozeným mocnitelem

CH: atom

Ředitelské volno – změna termínu

 Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.

Tripartitní schůzky

Vážení rodiče,

tento rok nemohou proběhnout tripartitní schůzky v běžné podobě. Pro zájemce nabízím videohovor během listopadu. Samozřejmě se můžeme sejít také osobně hned jak se otevřou školy. Případní zájemci o videotripartitu pište prosím na mail.

Také se blíží čtvrtletí a někteří z vás dostali od různých vyučujících mail o horším prospěchu. Prosím, promluvte s vašimi dětmi ať “šlápnou na plyn”, neboť nevíme, kdy se půjde do školy a kolik času bude na opravy známek či zkoušení a písemné práce ve škole. Je škoda mít horší výsledky pouze kvůli laxnějšímu přístupu.

Děkuji a přeji hezký víkend. 

Drah.

Plán týdne 9. – 13. listopadu 2020

VV: Výstava Ve městě Ivany Lomové – pracovní list s úkoly (platí i pro týden 16. – 20. 11.)
AJ (Sv): A happy ending, must/ musn’t, vocabulary, opakování ever/never
AJ (Če): Just+present perfect, Unit 5C,5D
AJ (Dh): Zákazy, příkazy
AJ (Bu): Present Perfect affirmative, negative, questions; expressions ever, never, just
NJ: Jídlo pití, zdvořilostní fráze. 
ZV: Dopraní výchova
Z: Obyvatelstvo ČR, složení a sídla
ČJ: Číslovky a slovesa
LIT: Renesanční literatura – úvod + fr. renesance
OV: Podnikání a historie peněz
RJ: Vlk a zajíc – práce s textem, překlad vět, sl. zásoba 4. l.
M: Pythagorova věta (využití v praxi)
D: České země po Třicetileté válce + Marie Terezie – Pragmatická sankce, Války Marie Terezie
PČ (Ma): Práce s recepty, kuchařské knihy
Ch: Hoření

Plán týdne 2. – 6. listopadu 2020

(vše bude zveřejněno do konce týdne)

 

AJ (Če): Nepravidelná slovesa (unit 5C)

AJ (Dh): Sloveso should, giving advice, something is wrong

AJ (Bu): Experiences (Present Perfect, irregular verbs), Ambitions

AJ (Sv): What have you done? A famous person from your country. What´s up?

NJ: Jídlo a pití, sloveso möchten

Z: ČR – příroda, vodstvo

Př:

D: Francie za Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. + Rusko – Petr Veliký, Kateřina Veliká

M: Pythagorova věta (opakování mocniny a odmocniny ve slovních úlohách)

Lit: Doba husitská + Úvod do renesanční literatury 
 
ČJ: Skloňování částí lidského těla, přídavná jména a zájmena
 
OV: Globalizace + Mezinárodní společenství – shrnutí
 
RJ: Shrnutí znalostí ze 7. roč., info o Rusku, úvod do 4. l. (slovní zásoba, úvodní text Na návštěvě u Dímy)

F:

CH: Hoření

ZV: Dopravní značky

 

 

Na prázdniny bezpečně ;)!

Milí osmáci, užijte si tyto poněkud výjimečné prázdniny a a dodržujme doporučení. Věřím, že se o to dříve setkáme ve škole a budeme se učit a vídat “běžným” způsobem (protože aktivity konané o přestávkách vám zcela jistě počítač nenahradí :))!.

Mějte se krásně a přeji hodně zdraví.

Drah.

Plán týdne 19. – 23. 10. 2020

Podrobné úkoly a online hodiny sledujte v teamsech.

ČJ: Nauka o slově – shrnutí

       Slova přejatá

       Podstatná jména

LIT: Dalimilova kronika

OV: Globalizace + Mezinárodní společenství – shrnutí

RJ: Opakování: – práce s textem Stopy

                             – měsíce

                             – O koblížkovi

                             – procvičování azbuky

NJ: Dům a nábytek, Jak se máš?

AJ (Sv): Famous person from my country, předpřítomný čas, just a present perfect

AJ (Dh): Minulý čas prostý x předpřítomný čas prostý, slovní zásoba “filmy”

AJ (Bu): Revision of unit 4 (vocabulary, giving directions, articles, something/anything/everything/nothing, future arrangements)

AJ (Če): Present perfect (ever, never)

Z: ČR – nerostné bohatství

ZV: Mimořádné události – pandemie.

Projekt Zachraňme planetu

Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá projekt EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku. Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  
A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
 
Tomáš Pinkr