Důležitá sdělení:

Edukavárna

Pozvánka do edukavárny

Jarmark a třídní schůzky

Jarmark a třídní schůzky

Edukavárna

Edukavárna

Jak s dětmi mluvit o válce a jak pomoci

Jak s dětmi mluvit o válce a jak pomoci

Ředitelské volno

Ředitelské volno 21. 3. 2022

Karanténa

Vážení rodiče, jeden žák z 8.B má pozitivní výsledek PCR testu. Na KHS jsme odeslali seznam rizikových kontaktů (žáků, kteří byli ve středu 26. 1. nebo ve čtvrtek 27. 1. ve škole) a spojení na jejich zákonné zástupce. Karanténa by měla trvat do úterý 1. 2. 2022 včetně. Do školy mohou do středy chodit i žáci, kteří ve škole nebyli 26. a 27. 1. 2022. Do školy naopak nemohou přijít žáci, kteří sice ve škole 26. a 27. 1. byli a jsou méně než 30 dní po prodělání nemoci – toto opatření totiž platí v případě vyhlášení karantény až od pondělí 31. 1. Výuka bude hybridní. 

Jana Churáčková

Rozdávání vysvědčení

Rozdávání vysvědčení za 1. pololetí proběhne 31. ledna 5. vyučovací hodinu bez dalšího vyučování, konec výuky je tedy ve 12.35 h. 

Změna rozvrhu (31.1. – 4.2.) pro účastníky lyžařského kurzu

Vážení rodiče,

z důvodu zvládnutí lyžařského kurzu jsme provedli několik následujících změn. V pondělí 31.1. by žáci absolvovali školní den beze změny. Od úterý 1.2. až do čtvrtka 3.2. by žáci zůstali doma na distanční výuce. Na tyto dny bude žákům zadaná práce prostřednictvím aplikace Teams (nebude probíhat online výuka), kterou do čtvrtka odevzdají ke kontrole. Ve středu žáci absolvují PCR test (dle stávajících podmínek). V pátek před odjezdem předloží výsledek testu spolu s potvrzenou Bezinfekčností, dokladem o seřízeném vázání lyží a případné léky. V případě nejasností kontaktujte vedoucího lyžařského kurzu p. uč. Daniela Abrháma (email: abrham@zseden.cz).

Děkuji za spolupráci.   

Edukavárna

Zveme vás do edukavárny

Karanténa

Vážení rodiče, jeden žák ze třídy 8.B má pozitivní výsledek PCR testu, takže třída jde opět do karantény, která potrvá do středy 26. 1. 2022 včetně. Rizikové kontakty (jména žáků, kteří byli v pátek ve škole a spojení na jejich rodiče) jsme odeslali do systému hygieny hl. m. Prahy a měli byste z hygieny obdržet informativní SMS. Distanční výuka bude v úterý a ve středu.

Jana Churáčková