Archiv Říjen, 2022

LISTOPAD – přehled událostí (aktualizováno)

Přehled událostí v listopadu – může se měnit/doplňovat.

 • 26. – 30. 10. podzimní prázdniny
 • od PO 30. 10. během pěti týdnů společně přečteme “Dva životy pana Pearla” od Timothée de Fombelle formou čtenářské dílnyknihu dostane zapůjčenou každý ze školní knihovny, nabádám k maximální obezřetnosti a péči, neboť bude sloužit dalším třídám v ročníku i dalším osmákům v následujících letech
 • ST 2. 11. uzavření přihlašování se na termín tripartity (viz předchozí příspěvek zde na stránce třídy)
 • 7. – 22. 11. tripartitní třídní schůzky
 • ÚT 8. 11. 17:00 Edukavárna (viz pozvánka níže)
 • SO 12. 11. sobotní třídní výlet
 • PO 14. 11. čtvrtletní kontrolní práce z ČJ
 • ST 16. 11. ředitelské volno (z důvodu školení celého pedagogického sboru)
 • ČT 17. 11. státní svátek – Den boje studentů za svobodu a demokracii
 • PÁ 18. 11. ředitelské volno
 • ÚT 29. 11. / ST 30. 11. přespávačka ve škole – zahájení projektu Jedna škola, jedna kniha + adventní dílny (bližší informace podám včas zvlášť)
 • ST 7. 12. 19:00 první návštěva divadla (Divadlo v Dlouhé – Romeo, Julie a tma) – pouze pro členy Klubu mladého diváka

Pozvánka do listopadové edukavárny.docx

Listopadové tripartity

Vážení rodiče, milí osmáci,

na polovinu listopadu připadá konec 1. čtvrtletí, takže bude na čase zhodnotit pokrok, který mládež od začátku 8. třídy udělala. Již tradičně se sejdeme ve formátu žák/yně – rodič – učitel, díky tomu budeme moci být konkrétní, otevření a lépe se domluvíme, aby další pobývání a kroky ve škole vedly k úspěchu.

Vypsal jsem celkem 35 termínů (tedy více, než je žáků, aby výběr byl širší) v období od 7. do 22. 11. 2022, které najdete zde v aplikaci Doodle. A zde si také termín rezervujte, ale prosím, zapisujte se pouze na jeden čas. Přihlašování uzavřu ve středu 2. 11. a následně vám rozešlu potvrzovací e-maily.

Každá schůzka potrvá maximálně 20 minut, požádám, aby si žák/yně s sebou přinesl/a žákovskou knížku. Obsahem bude:

 • popovídat si o náladě a pocitech ze třídy
 • zhodnocení studijních výsledků
 • vyhodnocení chování
 • domluvení dalších kroků, které povedou k co nejlepšímu pololetnímu (a závěrečnému) hodnocení
 • zpětná vazba k práci učitelů

Děkuji za spolupráci a těším se na společné setkání!

Jan Havlice

Chování ve třídě

Vážení rodiče,

informuji vás, že v poslední době je součástí mého každodenního programu řešení kázeňských problémů v 8.B, o kterých byste v obecné rovině měli vědět. Jak minulý týden, tak bohužel i včera někteří žáci svým chováním zapříčinili zranění někomu jinému, což si žádá zásadní změnu v přístupu, jakým chování ve třídě řešíme.

Dosud jsem preferoval spíše partnerské řešení, vzájemné dohody, upozorňování na pravidla, práci na doma navíc za prohřešky vůči pravidlům, domluvení preventivního programu se školní metodičkou prevence atd. Změny v chování jsou ovšem minimální.

Rozhodně neplatí, že mimo normu je chování všech ve třídě. Ale těch jednotlivců, kteří dnes a denně překračují meze, je bohužel velmi mnoho, což negativně ovlivňuje klima celé třídy a přispívá k nepohodě právě všech. Takže situace se týká opravdu celé třídy. V sociometrii vyšlo nejvyšší skóre u parametru “zábava ve třídě” (přes 90%), abnormálně nízké pak v případě “respektu” (pouhých 20%). Přesně to vystihuje třídu 8.B: je tam výborná zábava, všichni se skvěle baví (mnohdy i v hodinách); o přestávkách jsou zaručeně nejhlučnější na patře; dávají si “vtipné” přezdívky, které ale dotyčným nepřijdou vtipné, ale to nevadí, je to přeci jen sranda; z legrace se kočkují tak, že někteří pak musí vyhledat lékařskou pomoc – totiž nerespektují hranici mezi tím, kdy legrace končí, kdy je chování jednoduše “přes čáru”, za hranou.

Tato absence respektu ke spolužákům (co mně přijde vtipné, už nemusí přijít spolužákovi/čce), k situacím (kdy moje zábava začíná ohrožovat ostatní), k učitelům (kdy diskutuji i o jednoduchých a neproblematických pokynech), ale zejména ke školní práci (protože se nechci učit, budu dělat bordel a nebudou se učit ani ostatní) – tento nerespektující přístup z mého pohledu do společnosti prostě nepatří a i dospívající mládež, tedy naši osmáci, by to již měli chápat a přijímat.

Mrzí mě, že na první třídní schůzce v září jsem třídu chválil, že vidím zlepšení oproti 7. třídě, dospělejší chování. Ale zatímco u mnohých skutečně o dospělejším chování mluvit můžu, u mnoha v posledních několika týdnech dochází pravidelně k překračování mezí přijatelného chování.

Vzhledem k tomu, že už dochází k fyzickým zraněním – minulý týden záměrně, včera nezáměrně (ale ublížení z nedbalosti je pořád ublížením) – ode dneška výrazně zpřísňuji hodnocení chování a budu přísněji udělovat kázeňská opatření, včetně případného navrhování ředitelských důtek nebo snížených známek z chování pedagogické radě. Připomínám, že letošní pololetní hodnocení se již píše na přihlášky na střední školy.

Prosím vás o součinnost při výchovném působení na vaše děti. Budu rád, pokud na listopadových tripartitních schůzkách budeme moci zhodnotit pozitivní pokrok.

S pozdravem

Jan Havlice

Změna v rozvrhu 24. 10. – prevence

Vážení rodiče, milí osmáci,

v pondělí 24. 10. během 3. a 4. hodiny (není TV a ČJ) se uskuteční preventivní program na téma “vzájemný respekt”.

Dále informuji rodiče, že zde tento pátek zveřejním podrobnosti k letošním tripartitním třídním schůzkám a spustím přihlašování na jednotlivé termíny.

Děkuji,

JH

K dotazu na jazykový pobyt

Vážení rodiče,

na třídní schůzce jste se mě ptali, zda škola plánuje nějaký jazykový pobyt ve Velké Británii. V tuto chvíli vedoucí týmu AJ paní učitelka Polanská hledá vhodnou cestovku, která by zajistila kromě pobytu také to, aby žáci mohli navštěvovat po dobu pobytu místní školu. Čili v tuto chvíli nemůžeme výjezd slíbit, ale jakmile budu mít bližší informace, určitě dám vědět. Pokud se výjezd nakonec uskuteční, pak bych chtěl upozornit, že půjde o výběrovou záležitost, kde budou hrát roli nejen studijní výsledky žáka/yně nebo zájem o anglický jazyk, ale také chování (nejen) v hodinách AJ.

Jan Havlice

 

Změna v rozvrhu ÚT 17. 10.

Vážení rodiče, milí osmáci,

z důvodu pokračující absence p. uč. Pinkra odpadá v úterý 17. 10. 8. hodina (Př), dále také ještě 7. hodina (SV – pouze skupina p. uč. Jelínka!!!).

Děkuji za pochopení,

Jan Havlice

DOUČOVÁNÍ A KONZULTACE

Milí osmáci,

na tomto odkazu najdete bližší informace k doučování ve škole a seznam vyučujících s jejich konzultačními hodinami. V tuto dobu za námi můžete chodit s jakýmikoli dotazy, připomínkami, žádostmi o dovysvětlení atd. V mém případě budu pro vás k zastižení v kabinetu v pondělí 13:30-14:15

Jan Havlice

Jablko-a jiná-braní

Vážení rodiče, drazí osmáci,

ve středu 5. 10. od 17:00 přijďte omrknout školní zahradu 😉