Plán týdne 12. – 16. dubna 2021

M: kruh a kružnice (slovní úlohy na O a S)

AJ (Dh): minulý čas způsobových sloves, práce s textem

F: Ohmův zákon, elektrický odpor v sériovém a paralelním zapojení a vlastnosti vodiče, reostat, práce a výkon v elektrickém obvodu

D: kultura 1848 – 1914, svět před první světovou válkou

PČ: získávání informací o budoucí profesi

Z: Karlovarský kraj

NJ: die Nachbarn von Familie Weigel 2/4

ČJ: přístavek, poměry
 
LIT: česká literatura 19. st. – národní obrození
 
OV: nejen třídit, ale i … (práce s textem)
 
RJ: přivl. zájmena, minulý čas, křížovka, psaní azbukou  
 
AJ: Story of England, test, opakování časů, minulý čas způsobových sloves

Comments are closed.