Archiv Duben, 2021

Sdělení čtvrtletního hodnocení

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o způsobu sdělení čtvrtletního hodnocení prostřednictvím Microsoftu Teams v zadání a nově spuštěné elektronické žákovské knížky. Během víkendu předám žákům jejich přístupové údaje. Webový odkaz je https://zseden.bakalari.cz/bakaweb.

 

Děkuji. Drah.

Plán týdne 12. – 16. dubna 2021

M: kruh a kružnice (slovní úlohy na O a S)

AJ (Dh): minulý čas způsobových sloves, práce s textem

F: Ohmův zákon, elektrický odpor v sériovém a paralelním zapojení a vlastnosti vodiče, reostat, práce a výkon v elektrickém obvodu

D: kultura 1848 – 1914, svět před první světovou válkou

PČ: získávání informací o budoucí profesi

Z: Karlovarský kraj

NJ: die Nachbarn von Familie Weigel 2/4

ČJ: přístavek, poměry
 
LIT: česká literatura 19. st. – národní obrození
 
OV: nejen třídit, ale i … (práce s textem)
 
RJ: přivl. zájmena, minulý čas, křížovka, psaní azbukou  
 
AJ: Story of England, test, opakování časů, minulý čas způsobových sloves

Postupné otevírání školy

Vážení rodiče, přečtěte si prosím informace o návratu do školy: https://www.zseden.cz/2021/04/07/postupne-otevirani-skoly-od-12-4-2021/

Děkuji. Drah.

Plán týdne 6. -9. dubna 2021

AJ (Dh): oblečení, too/enough

D: formování české moderní občanské společnosti

PČ: odborné školy

NJ: zvířata, rozbor testu, sebehodnocení

M: obsah kruhu

ČJ: několikanásobné větné členy a poměry mezi nimi, sebehodnocení práce

OV: surovinové a energetické problémy + sebehodnocení práce

RJ: sebehodnocení práce + části dne, roční období + kdy se setkáme

VV: prostor k dokončení rozpracovaných zadání, sebehodnocení (v Teamsech během čtvrtka)