Plán týdne 29. – 31. března 2021

M: délka kružnice, obvod kruhu

AJ (Dh): Velikonoce

F: zdroje elektrického napětí, Ohmův zákon, elektrický odpor v sériovém a paralelním zapojení

NJ: test na známky

ČJ: věty hlavní a vedlejší, větné vzorce, čárky v souvětí podřadném, aplikace Umíme to

OV: ekologické problémy světa

RJ: roční období, části dne, špatné ráno – text k poslechu

D: vznik Rakouska Uherska

Comments are closed.