Archiv Březen, 2021

Veselé Velikonoce a

Milí žáci a vážení rodiče,

přejeme Vám krásné svátky https://www.zseden.cz/2021/03/31/velikonocni-prani/ a stále ZVEDÁME HLAVU! https://www.zseden.cz/2021/03/14/zvedame-hlavu/

Hodně sil a věřím, že se již brzy uvidíme osobně.

 

Drah.

Plán týdne 29. – 31. března 2021

M: délka kružnice, obvod kruhu

AJ (Dh): Velikonoce

F: zdroje elektrického napětí, Ohmův zákon, elektrický odpor v sériovém a paralelním zapojení

NJ: test na známky

ČJ: věty hlavní a vedlejší, větné vzorce, čárky v souvětí podřadném, aplikace Umíme to

OV: ekologické problémy světa

RJ: roční období, části dne, špatné ráno – text k poslechu

D: vznik Rakouska Uherska

Plán týdne 22. – 16. března 20201

NJ: zvířata, procvičování, mít rád

M: kruh a kružnice

D: USA, Habsburská monarchie 1848 – 67

PČ: kovy

F: zdroje elektrického napětí, Ohmův zákon, elektrický odpor

AJ (Dh): oblečení, too, enough

ČJ: větné členy, významové poměry

LIT: literatura 19. století – shrnutí

OV: problémy současného světa

RJ: časování sloves, osobní zájmena, procvičování azbuky

AJ (Sv): past modals, responding to news, too, enough

 

 

Plán týdne 15. – 19. března 2021

Z: Jihočeský kraj

NJ: minulý čas, mít a nemít rád

D: Rusko, Japonsko, Čína

PČ (Ma): Práce s plastem

AJ (Dh): důležité okamžiky života, used to

AJ (Sv): past modals, the story of Englas, history of materials, vocabulary

F: zdroje elektrického napětí, Ohmův zákon, elektrický odpor

CH: nekovy

MA: slovní úlohy, rovnice, mnohočleny (opakování)

ČJ: doplněk + Větné členy – shrnutí
 
LIT: prokletí básníci + J. W. Goethe
 
OV: pracovní smlouva – její vytvoření
 
RJ: co ne/mám rád, časování slovesa hrát, kontrola minule zadané práce

Uzavření školy

Vážení rodiče,

přečtěte si, prosím, informace v odkazu: https://www.zseden.cz/2021/03/02/uzavreni-skoly/

Děkuji a přeji stále to samé – pevné nervy a hodně sil a zdraví. 

 

Drah.

Plán týdne 8. – 12. března 2021

AJ (Dh): minulé časy, příběhy z historie

D: britské kolonie, Francie

PČ (Ma): výrobek z kombinace materiálů

NJ: zvířata

MA: slovní úlohy (se zlomky a procenty)

ČJ: přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející + líčení

LIT: A. P. Čechov

OV: pracovní smlouva + moje budoucnost – volba povolání

RJ: přání k narozeninám, časování sloves

CH: detektivní hra s chemickou tématikou

VV: poznej barvy