Archiv Leden, 2021

Plán týdne 1. – 5. února 2021

ČJ: Větné členy, pravopisná cvičení
LIT: V.Hugo
OV: Stát a hospodářství – příprava na prověrku
AJ (Dh): My day, přítomné časy – opak.
AJ (Sv): Will x going to, past simple simple x past continuous, we used to be rivals, use to
CH: Kovy – projekty
MA: Lineární rovnice (Řešení složitějších rovnic se zlomkem)
ČJ (místo NJ a RJ): Pokračujeme v procvičování koncovek jmen a sloves
VV: Origami
D:Revoluce 1848 v Habsburské monarchii, emancipace žen

 

 

Pravidla online hodin

Milé žákyně a milí žáci 3. – 9. tříd,

doba, kdy se vzděláváte doma, je asi delší, než jsme očekávali a než bychom si přáli. Vytrváme, pokračujeme a připomínáme několik základních pravidel:

  1. Na online hodinu se připoj včas a měj připravené pomůcky.
  2. V případě, že to vyučující vyžaduje, je tvojí povinností mít zapnutou kameru.
  3. Mikrofon si zapni, jen když mluvíš, pak si ho zase vypni.
  4. Při hodině nechatuj se spolužáky.
  5. Práci odevzdávej do stanoveného termínu.
  6. Nenahrávej hodiny.
  7. Komunikuj podle zásad a pravidel slušnosti – pozdrav, oslovení, omluva, poděkování…

Ředitelské volno

Vážení rodiče, 19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Pokud bude v této době ještě distanční vzdělávání, nebudou v pátek 19. 2.  probíhat žádné online hodiny. Pokud bude již bude probíhat prezenční výuka, prosíme vás, abyste děti do školy neposílali. V případě, že je to pro vás problém, kontaktujte mě, pokusíme se ve škole nalézt nějaké řešení, o kterém vás budu informovat.

Děkuji za pochopení Julie Drahorádová

Plán týdne 25. – 28. ledna 2021

ČJ:  Základní a rozvíjející větné členy
LIT: Úvod lo literatury 19. století (romantismus a realismus)
OV: Stát a hospodářství – shrnutí 
AJ (Dh): Přemýšlení o budoucnosti, will x going to
AJ (Sv): Going to x will, present tenses, the Iceman, past simple and past continuous
ČJ (místo NJ): Procvičování mluvnice, pravopis
D: Národní obrození, revoluce 1848
CH: Kovy
MA: Lineární rovnice (Řešení jednoduchých rovnic)
VV: Zhodnocení pololetí ve VV (Forms dotazník v zadání v Teams); prostor k dodělávkám nedokončených úkolů
Ve čtvrtek 28. ledna očekávejte fotografie opisů vysvědčení a slovního hodnocení v chatu v teamsech. 
V 29. ledna jsou pololetní prázdniny. Užijte si je a doufám, že brzy na viděnou.
 
Drah.
 

Plán týdne 18. – 22. ledna 2021

ČJ: Základní a rozvíjející větné členy

LIT: J. A. Komenský – dílo a pedagogické myšlenky

OV: Stát a hospodářství shrnutí 

ČJ (místo NJ): procvičování mluvnice a pochopení textu

AJ (Dh): Přemýšlení o budoucnosti, budoucí čas WILL x BE GOING TO

D: Balkánské národy v boji za svobodu, Habsburská monarchie 1815 – 1848

PČ (Ma): Výrobek z kovu

VV: Jak vzniká fotografie

MA: Mnohočleny  (užití vzorců, opakování mnohočlenů)

Konzultační hodiny a předávání výpisů vysvědčení

Milí žáci a vážení rodiče,

v příloze přikládám seznam konzultačních hodin učitelů ZŠ. V případě potřeby je mohou žáci nyní online a za běžného režimu osobně využít.

KONZ hodiny

Dále přikládám odkaz na webové stránky naší školy, na kterých paní ředitelka zveřejnila informace o tom, jak se žáci 3.- 9. tříd dozvědí o svém hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021: https://www.zseden.cz/2021/01/13/vysvedceni-za-prvni-pololeti/

Děkuji. 

Drah.

Plán týdne 11. – 15. ledna 2021

Z: Kraje ČR, Praha

AJ (Dh): přítomné časy, stavová slovesa

VV: Kresba tužkou podle fotografie

CH: Chemická vazba

M: Mnohočleny (užití vzorců, opakování mnohočlenů)

D: Ponapoleonská západní Evropa, Rusko, Osmanská říše

ČJ: (místo Nj) – Vývoj češtiny 2. 

ČJ: Zápor + Hodnocení pololetní práce + Základní větné členy

OV: Struktura národního hospodářství + Hospodářská politika státu

SLOH: Příprava na slohovou práci – charakteristika literární postavy
 
 

Plán týdne 4. – 8. ledna 2021

M: mnohočleny (vytýkání před závorku, užití vzorců)

D: průmyslová revoluce, důsledky průmyslové revoluce

AJ (Dh): neobvyklý den, přítomné časy

VV: umění venku

ČJ: věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent
        zápor
LIT: Moliére
OV: tržní hospodářství