Archiv Listopad, 2020

Provoz školy od 30. 11. 2020

Milí osmáci, vážení rodiče,

jak jistě víte, od příštího týdne se vrací žáci do škol. Prosím, řádně si přečtěte informace paní ředitelky k provozu školy: https://www.zseden.cz/2020/11/24/provoz-skoly-od-30-11-2020/.

Dále posílám rozvrh, podle kterého se budou žáci nyní učit. 

LICHÉ týdny budou žáci 8. B VE ŠKOLE (celý rozvrh).

SUDÉ týdny se budou učit DISTANČNĚ (zeleně vyznačené jsou online hodiny).

Týden od 30. 11. je LICHÝ, žáci tedy přijdou v pondělí 30. 11. do školy. Začínáme hodinou EV, na které si vše vysvětlíme.

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte, vše (co budu vědět) vám ráda vysvětlím.

 

Drah.

Plán týdne 23. – 27. listopadu 2020

ČJ: Neohebné slovní druhy + slovesný vid
LIT: Španělská renesanční literatura (Cervantes)
OV:  Neviditelné peníze
RJ: Budoucí čas sloves + podstatná jména po číslovkách
AJ (Bu): What´s up? What´s the matter? Talking about problems, should/shouldn´t
AJ (Sv): Kids, everyday English, a suggestion, signs
AJ (Dh): unit 6 revision
AJ (Če): revision Unit 6
ZV: Bezpečí
D: Velká francouzská revoluce – příčiny: rozdělení francouzské společnosti, hospodářská situace ve Francii + Velká francouzská revoluce – Svolání generálních stavů, Revoluční rok 1789
PČ (Ma): Příprava moučníku, recept
MA: Výrazy, opakování mocnin s přirozeným mocnitelem
NJ:  Věty typu: Mám hlad, žízeň. Co jíš a piješ? Co si vezmeš? Kolik stojí…?
CH: Organická chemie

Plán týdne 16. – 20. listopadu 2020

AJ (Če): unit 5 revision

AJ (Dh): must, don´t have to, instructions

AJ (Bu): Past Simple vs. Present Perfect, Revision of unit 5

AJ (Sv): don´t have to, Ashley´s camera, phrasal verbs, signs

ZV: dopravní výchova – zakončení

D: reformy Marie Terezie a Josefa II.

PČ (Ma): samostatná příprava jídla

ČJ: sebehodnocení + neohebné slovní druhy

LIT: italská renesanční literatura

OV: peníze + sebehodnocení

RJ: číslovky 30 – 90 + 100 – 900, sebehodnocení, slovní zásoba 4. l.

NJ: jídlo, pití, zdvořilost

MA: mocniny s přirozeným mocnitelem

CH: atom

Ředitelské volno – změna termínu

 Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.

Tripartitní schůzky

Vážení rodiče,

tento rok nemohou proběhnout tripartitní schůzky v běžné podobě. Pro zájemce nabízím videohovor během listopadu. Samozřejmě se můžeme sejít také osobně hned jak se otevřou školy. Případní zájemci o videotripartitu pište prosím na mail.

Také se blíží čtvrtletí a někteří z vás dostali od různých vyučujících mail o horším prospěchu. Prosím, promluvte s vašimi dětmi ať “šlápnou na plyn”, neboť nevíme, kdy se půjde do školy a kolik času bude na opravy známek či zkoušení a písemné práce ve škole. Je škoda mít horší výsledky pouze kvůli laxnějšímu přístupu.

Děkuji a přeji hezký víkend. 

Drah.

Plán týdne 9. – 13. listopadu 2020

VV: Výstava Ve městě Ivany Lomové – pracovní list s úkoly (platí i pro týden 16. – 20. 11.)
AJ (Sv): A happy ending, must/ musn’t, vocabulary, opakování ever/never
AJ (Če): Just+present perfect, Unit 5C,5D
AJ (Dh): Zákazy, příkazy
AJ (Bu): Present Perfect affirmative, negative, questions; expressions ever, never, just
NJ: Jídlo pití, zdvořilostní fráze. 
ZV: Dopraní výchova
Z: Obyvatelstvo ČR, složení a sídla
ČJ: Číslovky a slovesa
LIT: Renesanční literatura – úvod + fr. renesance
OV: Podnikání a historie peněz
RJ: Vlk a zajíc – práce s textem, překlad vět, sl. zásoba 4. l.
M: Pythagorova věta (využití v praxi)
D: České země po Třicetileté válce + Marie Terezie – Pragmatická sankce, Války Marie Terezie
PČ (Ma): Práce s recepty, kuchařské knihy
Ch: Hoření