Prvních 10 dní distančního vzdělávání

Vážení rodiče,

v tomto příspěvku se obracím spíš na Vás – chci Vám poskytnout zpětnou vazbu k dosavadnímu průběhu distanční výuky. Žákům jsem své postřehy shrnul v Teams.

Chtěl bych Vám poděkovat, protože online hodin se účastní opravdu celá třída a pokud náhodou někdo chybí, pak je řádně omluven. Takže mě těší, že každý má přístup do naší virtuální třídy v Teams a nikdo nevypadl ze vzdělávání.

Měli jsme trošku problém se záměnou online hodin s volným diskusním klubem, ale to jsme si už vyjasnili a hodiny probíhají vcelku disciplinovaně. Zároveň bych chtěl upozornit, že online hodiny nejsou jediným způsobem, jak se na dálku vzděláváme. Budu teď mluvit za předmět český jazyk a literatura, ale i v ostatních předmětech to bude podobně.

Základem je tzv. týdenní zadání, kde je vysvětleno téma týdne a popsány jednotlivé úkoly samostatné práce. Termín odevzdání je vždy v pátek, čili každý si může zvolit, kdy chce na češtině pracovat a jak dlouho. Online hodiny dle rozvrhu pak slouží zejména k vyjasnění si problémů s týdenním zadáním, otázkám, případně k mému teoretickému výkladu, který dětem dá základ k řešení praktických úloh.

Ostatně online hodiny ČJ máme 2 týdně, v běžném rozvrhu jsou ale 4. Čili každý by měl ještě strávit alespoň další 2 hodiny samostatnou prací podle zadání. Neznamená to ale, že byste je snad měli dětem věnovat Vy, právě naopak! Chceme, aby se mládež učila samostatnosti, efektivnímu plánování svého času a odpovědnosti za včasné odevzdání.

Jak si Vaše ratolest v českém jazyce vede zjistí z hodnocení, které rozešlu přes soukromou zprávu v Teams vždy do úterý za předcházející týden. Zeptejte se svých dětí, jak jsou na tom, ať Vám moji zpětnou vazbu klidně ukážou. Třeba budete mile překvapeni, jak úžasně pracují i bez Vaší pomoci!

Příští týden proběhnou prodloužené podzimní prázdniny, takže se nekoná ani online výuka a případné úkoly dostanou dle uvážení jednotlivých vyučujících. V češtině mohou využít volný čas k tréninku paměti, zadání znají. Uvidíme se tedy až v pondělí 2. listopadu 2020, ať už osobně, nebo virtuálně na online třídnické hodině. Osobnímu setkání za současné situace příliš nevěřím, nicméně stále platí původní plán MŠMT, že školy jsou uzavřeny právě do 2. listopadu…

Pokud si nemůžete vzít na dny školního volna dovolenou, pak Vám přeji, ať Vám děti doma moc nezvlčí. Každopádně všem hodně zdraví a sil.

Jan Havlice

 

Comments are closed.