Archiv Říjen, 2020

Plán týdne 2. – 6. listopadu 2020

(vše bude zveřejněno do konce týdne)

 

AJ (Če): Nepravidelná slovesa (unit 5C)

AJ (Dh): Sloveso should, giving advice, something is wrong

AJ (Bu): Experiences (Present Perfect, irregular verbs), Ambitions

AJ (Sv): What have you done? A famous person from your country. What´s up?

NJ: Jídlo a pití, sloveso möchten

Z: ČR – příroda, vodstvo

Př:

D: Francie za Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. + Rusko – Petr Veliký, Kateřina Veliká

M: Pythagorova věta (opakování mocniny a odmocniny ve slovních úlohách)

Lit: Doba husitská + Úvod do renesanční literatury 
 
ČJ: Skloňování částí lidského těla, přídavná jména a zájmena
 
OV: Globalizace + Mezinárodní společenství – shrnutí
 
RJ: Shrnutí znalostí ze 7. roč., info o Rusku, úvod do 4. l. (slovní zásoba, úvodní text Na návštěvě u Dímy)

F:

CH: Hoření

ZV: Dopravní značky

 

 

Na prázdniny bezpečně ;)!

Milí osmáci, užijte si tyto poněkud výjimečné prázdniny a a dodržujme doporučení. Věřím, že se o to dříve setkáme ve škole a budeme se učit a vídat “běžným” způsobem (protože aktivity konané o přestávkách vám zcela jistě počítač nenahradí :))!.

Mějte se krásně a přeji hodně zdraví.

Drah.

Plán týdne 19. – 23. 10. 2020

Podrobné úkoly a online hodiny sledujte v teamsech.

ČJ: Nauka o slově – shrnutí

       Slova přejatá

       Podstatná jména

LIT: Dalimilova kronika

OV: Globalizace + Mezinárodní společenství – shrnutí

RJ: Opakování: – práce s textem Stopy

                             – měsíce

                             – O koblížkovi

                             – procvičování azbuky

NJ: Dům a nábytek, Jak se máš?

AJ (Sv): Famous person from my country, předpřítomný čas, just a present perfect

AJ (Dh): Minulý čas prostý x předpřítomný čas prostý, slovní zásoba “filmy”

AJ (Bu): Revision of unit 4 (vocabulary, giving directions, articles, something/anything/everything/nothing, future arrangements)

AJ (Če): Present perfect (ever, never)

Z: ČR – nerostné bohatství

ZV: Mimořádné události – pandemie.

Projekt Zachraňme planetu

Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá projekt EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku. Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  
A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
 
Tomáš Pinkr
 

Uzavření školy

Vážení rodiče, přečtěte si, prosím, následující odkaz: https://www.zseden.cz/2020/10/13/uzavreni-skoly-od-14-10/

 

Děkuji. Drah.

Plán výuky 12. – 26. 10. 2020

Týden 12. – 16. 10.: žáci 8. ročníků NORMÁLNĚ CHODÍ DO ŠKOLY.

Týden 19. – 23. 10.: u žáků 8. ročníků PROBÍHÁ DISTANČNÍ VÝUKA, tj. žáci se učí z domova prostřednictvím online hodin a úkolů zadávaných prostřednictvím aplikace TEAMS.

Rozvrh na tento týden zveřejním nejpozději do pondělí a během příštího týdne se samozřejmě žáci budou moci na cokoli přijít zeptat. Pokud byste měli dotaz vy, rodiče, použijte mail: drahoradova@zseden.cz (prosím jen a jen tento).

ROZVRH PRO DISTANČNÍ VÝUKU – ZELENÉ HODINY JSOU POVINNÉ ONLINE, ZBYTEK SE NEVYUČUJE. S žáky vše proberu příští týden, jakékoli dotazy odpovím i vám. 

Týden 26. 30. 10.: dny 26. a 27. byly vyhlášeny jako dny boje proti covidu, tj. žáci jsou doma (mají volno, distanční výuka neprobíhá), ve středu 28. 10. je státní svátek, na který navazují běžné podzimní prázdniny (29. – 30. 10).

 

Děkuji a přeji pevné nervy a hodně zdraví. Věřím, že situaci opět zvládneme, jako jsme ji zvládli na jaře.

 

Drah.