Archiv Říjen, 2020

Podzimní prázdniny v čase pandemie

Milí šesťáci, vážení rodiče,

shodneme se asi, že letošní podzimní prázdniny budou hodně netypické.

Rozumíme opravdu tomu, co se kolem nás děje? A víme, proč se chovat obzvlášť opatrně?

Přečtěte si prosím, co dělat a proč:

(letáček si můžete vytisknout)

Prvních 10 dní distančního vzdělávání

Vážení rodiče,

v tomto příspěvku se obracím spíš na Vás – chci Vám poskytnout zpětnou vazbu k dosavadnímu průběhu distanční výuky. Žákům jsem své postřehy shrnul v Teams.

Chtěl bych Vám poděkovat, protože online hodin se účastní opravdu celá třída a pokud náhodou někdo chybí, pak je řádně omluven. Takže mě těší, že každý má přístup do naší virtuální třídy v Teams a nikdo nevypadl ze vzdělávání.

Měli jsme trošku problém se záměnou online hodin s volným diskusním klubem, ale to jsme si už vyjasnili a hodiny probíhají vcelku disciplinovaně. Zároveň bych chtěl upozornit, že online hodiny nejsou jediným způsobem, jak se na dálku vzděláváme. Budu teď mluvit za předmět český jazyk a literatura, ale i v ostatních předmětech to bude podobně.

Základem je tzv. týdenní zadání, kde je vysvětleno téma týdne a popsány jednotlivé úkoly samostatné práce. Termín odevzdání je vždy v pátek, čili každý si může zvolit, kdy chce na češtině pracovat a jak dlouho. Online hodiny dle rozvrhu pak slouží zejména k vyjasnění si problémů s týdenním zadáním, otázkám, případně k mému teoretickému výkladu, který dětem dá základ k řešení praktických úloh.

Ostatně online hodiny ČJ máme 2 týdně, v běžném rozvrhu jsou ale 4. Čili každý by měl ještě strávit alespoň další 2 hodiny samostatnou prací podle zadání. Neznamená to ale, že byste je snad měli dětem věnovat Vy, právě naopak! Chceme, aby se mládež učila samostatnosti, efektivnímu plánování svého času a odpovědnosti za včasné odevzdání.

Jak si Vaše ratolest v českém jazyce vede zjistí z hodnocení, které rozešlu přes soukromou zprávu v Teams vždy do úterý za předcházející týden. Zeptejte se svých dětí, jak jsou na tom, ať Vám moji zpětnou vazbu klidně ukážou. Třeba budete mile překvapeni, jak úžasně pracují i bez Vaší pomoci!

Příští týden proběhnou prodloužené podzimní prázdniny, takže se nekoná ani online výuka a případné úkoly dostanou dle uvážení jednotlivých vyučujících. V češtině mohou využít volný čas k tréninku paměti, zadání znají. Uvidíme se tedy až v pondělí 2. listopadu 2020, ať už osobně, nebo virtuálně na online třídnické hodině. Osobnímu setkání za současné situace příliš nevěřím, nicméně stále platí původní plán MŠMT, že školy jsou uzavřeny právě do 2. listopadu…

Pokud si nemůžete vzít na dny školního volna dovolenou, pak Vám přeji, ať Vám děti doma moc nezvlčí. Každopádně všem hodně zdraví a sil.

Jan Havlice

 

Týdenní plán 19. – 23. října 2020

Milí šesťáci, vážení rodiče,

konkrétní úkoly z jednotlivých předmětů najdete v Teams, kde také probíhá online výuka dle rozvrhu pro distanční výuku.

Jak už jsem psal v Teams, dopustil jsem se omylu a třídnická hodina musí v pondělí začít už v 8,30 hodin. Zde na webu (příspěvek o distanční výuce) jsem čas opravil.

Přeji pokud možno klidný a pohodový týden,

Jan Havlice

 

Kampaň obyčejného hrdinství

Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá sdružení EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku. Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  
A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
 
Tomáš Pinkr

Distanční výuka od 14. října 2020

Ahoj třído, vážení rodiče,

od středy 14. října 2020 přecházíme na distanční výuku, viz sdělení paní ředitelky.

Všechny úkoly jsou zadávány přes platformu Teams, kam jsme se dnes úspěšně všichni přihlásili a kde zvládáme samostatně pracovat. S učiteli komunikujte právě zde. Procvičování v češtině, angličtině a matematice je možné také v Umíme to, k tomu ale případně dostanete výzvu přes Teams.

Kromě samostatné práce v jednotlivých předmětech se pak budeme setkávat ještě na online hodinách prostřednictvím videohovoru. Po dobu distanční výuky platí tento rozvrh:

PO: 8,30 třídnická hodina; 10,00 ČJ

ÚT: 8,00 D; 10:55 PŘ

ST: 8,55 AJ; 10,00 M

ČT: 8,55 ČJ; 10,00 F; 10,55 Z

PÁ: 10,00 AJ; 10,55 M

Distanční výuka je povinná, takže pokud se nebudete moci zúčastnit online hodiny nebo splnit jiné úkoly, pošlete omluvenku.

S výukou doma už máme zkušenosti, ale kdybyste přeci jen něco nezvládali, nestíhali, nechápali, určitě se ozvěte. K dispozici pro řešení případných potíží budu vždy od 11 do 12 hodin v Teams.

Berme to jako příležitost naučit se zas o kousek větší samostatnosti, lépe si organizovat práci a efektivně nakládat s časem. Jakmile budete s úkoly hotovi, vypněte počítače nebo mobily a běžte taky ven, třeba jen tak na procházku. Myslete také na prarodiče a občas jim zavolejte.

Hlavně ale buďte zdrávi.

Jan Havlice

Aktuální informace k výuce

Vážení rodiče,

v návaznosti na vládní opatření bude od pondělí 12. října 2020 upravena výuka tak, jak sdělila paní ředitelka zde.

Naše třída tedy chodí příští týden do školy a učí se dle rozvrhu; přespříští týden 19. – 23. října 2020 se učí distančně, tedy doma. Rozvrh a další detaily k výuce z domova vám zde shrnu během příštího týdne.

Poslední říjnový týden se prodlouží podzimní prázdniny i na pondělí 26. a úterý 27. října 2020, takže bude volno celý tento týden.

Nadále zůstávají v platnosti všechna dosavadní opatření: pravidlo 3R – roušky po celou dobu pobytu ve škole, pravidelná hygiena rukou a dodržování rozestupů, pokud je to možné.

V příštím týdnu využijeme hodiny českého jazyka k intenzívní práci v prostředí Teams a UmímeTo tak, aby děti byly co nejlépe připraveny na práci z domova a plně samostatné. Snad to pomůže i vám a budete s nimi mít co nejméně starostí.

Všem pevné nervy a ještě pevnější zdraví.

Jan Havlice

Noc s Andersenem 9. 10. 2020

Ahoj třído, milí rodiče,

většina z vás projevila přání zúčastnit se Noci s Andersenem, více o projektu se dočtete zde.

Sejdeme se tedy v pátek 9. 10. 2020 v 17:30 před školou, čeká nás program (částečně bude překvapením), poslední letošní opékání buřtů a naučíme se připravit sobotní snídani. Rozloučíme se v sobotu 10. 10. 2020 mezi 8:30 a 9:00.

S sebou: spacák, kartáček, pastu, dostatečné oblečení, penál, žákovskou – v ní je kartička pojištěnce a kontakty, snad to nebude kvůli poznámkám! :); dále svačinu dle uvážení, buřt na opékání, k tomu kousek chleba či rohlík. Sobotní snídani zajistím.

Rodiče prosím, aby dnes dětem podepsali souhlas s účastí – formulář rozdám ve škole.

Jan Havlice

Říjnová Edukavárna

Vážení rodiče,

srdečně zveme ve středu 7. října od 17 hodin na první Edukavárnu v tomto školním roce. Tentokrát na téma literatura pro děti. Více informací zde.