Týden od 4.-8.11.

Český jazyk : podmiňovací způsob přítomný a podmiňovací způsob minulý, skladba, základní větné členy.

                            čtvrtletní test 8.11. v 8:00 hod.  : Y/I – vyjmenovaná slova a slova příbuzná, spodoba znělosti,  rozdíl mezi předponou a předložkou, slovní druhy, pád podstatných jmen, slova zdrobnělá, číslo jednotné a množné, pravopis u předpon např. vzpomenout, rozsypat.

Matematika : učebnice str. 32 – 36

                          čtvrtletní test 7.11.v 8:55 hod.  : písemné násobení, sčítání pod sebou,  převádění jednotek času, délky,  hmotnosti, slovní úlohy např : Maminka ujede za hodinu 5 km, tatínek ujede za hodinu autem 85 km, kolikrát větší vzdálenost ujede tatínek ? 🙂 Písemné dělení.  Slovní úlohy můžete trénovat v učebnici, ze které budu čerpat. Z geometrie např. : narýsuj určitý obrazec. Hodně štěstí.

Vlastivěda : dějepisná část – doba barokní

                         přírodovědná část – energetické suroviny

                         zeměpisná část – ČR – průmysl

Comments are closed.