Týden od 21.-25.10.

Český jazyk : pracovní sešit str. 26-30, slovesa, slovesný způsob (oznamovací, podmiňovací, rozkazovací), skladba – základní skladební dvojice.

Matematika: jednotky hmotnosti, jednotky délky, slovní úlohy, zaokrouhlování, úhlopříčky, uč. str.26.-30

Vlastivěda: dějepisná část – život v barokní době

                         přírodovědná část – železné rudy (železo, magnetit)

                         zeměpisná část – Česká republika – součást společenstva hospodářsky vyspělých států

V úterý 22.10. jdeme bruslit a následuje ve škole preventivní program, učení si tedy nenoste.

V pátek 25.10. jdeme do Toulcova dvora, viz hlavní strana, vrátíme se nejpozději v 12:30, budeme spěchat, aby stihli hokejisté trénink.

Comments are closed.