Týden od 7.-11.10.

Český jazyk : shoda přísudu s podmětem, rody a vzory podstatných jmen, slovesa, prac. sešit str.17-21

Matematika: ramena a vrchol úhlu, záporná a kladná čísla, písemné nasobení, prac. sešit str. 16-21

Vlastivěda:  dějepisná část – život na zámku, život poddaných, život ve městě po třicetileté válce

                      přírodopisná část – nerudní suroviny

                      zeměpisná část – Praha, historické památky Prahy

 

Comments are closed.