Týden od 23.-27.10.

Český jazyk : opakovat budeme shodu přísudku s podmětem, koncovky příčestí minulého, slovní druhy, vyjmenovaná slova, pracovní sešit str. 7-9 

Matematika : opakovat budeme geometrické útvary, trojúhelníkovou nerovnost, pamětné a písemné násobení a dělení, pracovní sešit str.8-10

Vlastivěda : dějepisná část – bitva na Bílé hoře, třicetiletá válka

                         přírodopisná část – horniny a nerosty

                          zeměpisná část – hlavní město Praha, historie, památky

Comments are closed.