Týden od 9.-13.9.

Český jazyk: stavba slova, předponová část, kořen slova a příponová část, opakování podmět a přísudek, slovní druhy. Pracovní sešit str. 2-5.

Matematika: opakování učiva ze 4. ročníku, pracovní sešit str.3-5. Každou středu budeme mít geometrii.

Vlastivěda : dějepisná část : opakování učiva ze 4.ročníku

                          přírodovědná část:co už známe ze 4. ročníku, jsme součástí přírody, člověk v přírodě

                           zeměpisná část: kraj, v němž žijeme

 

 

Comments are closed.