Archiv Září, 2019

Doporučená četba pro V.ročník

 

Výsledek obrázku pro dětská četba

Milí páťáci, do konce měsíce října budu ráda, když mi odevzdáte Vaše čtenářské deníky. Pro následující školní rok platí přečíst minimálně pět knížek. Koncem října už byste měli mít jednu knihu přečtenou a v deníku zpracovanou. Těším se na Vaše čtenářské deníky a přikládám seznam doporučené četby. Alespoň jednu knihu z těchto titulů se pokuste přečíst. Z.CH.

* Harry Potter – J.K. Rowling

* Letopisy Narnie – C.S. Lewis

* Správná pětka – Enid Blytonová

* Půlnoční gang – David Walliams

* Lichožrouti – Pavel Šrut

* Hoši od Bobří řeky – Jaroslav Foglar

* Lovci mamutů – Eduard Štorch

* Kniha džunglí – Rudyard Kipling

* Staré řecké báje a pověsti – Eduard Petiška

* Hobit – J.R.R. Tolkien

* Obr Dobr – Roald Dahl

* Útěk Kryšpína N. – Ivona Březinová

* České dějiny očima psa – Martina Drijverová

* Deník malého poseroutky – Jeff Kinney

Týden od 30.9. – 4.10.

Český jazyk : významy slov, slova mnohoznačná, antonyma, slova citově zabarvená, hanlivá, lichotná, nespisovná. Prac. sešit str. 10-15

Matematika: pamětné a písemné násobení,  kladná a záporná čísla, úhel. Prac. seš. str.13-15

Na geometrii byl úkol, nezapomeňte 🙂

Vlastivěda : dějepisná část – napíšeme si krátký opakovací testík, který se bude týkat bitvy na Bílé hoře.

                       přírodovědná část- co patří mezi nerostné suroviny

                       zeměpisná část -Česká republika, demokratický stát

Úterní bruslení

Milí páťáci,

 nezapomeňte, že v úterý 1.10. jdeme opět bruslit na ZS Slavia Praha. Vše potřebné jako jsou brusle, rukavice, helmy a vhodné oblečení s sebou.

                                                                                                 Těším se Z.CH.

Týden od 23.-27.10.

Český jazyk : opakovat budeme shodu přísudku s podmětem, koncovky příčestí minulého, slovní druhy, vyjmenovaná slova, pracovní sešit str. 7-9 

Matematika : opakovat budeme geometrické útvary, trojúhelníkovou nerovnost, pamětné a písemné násobení a dělení, pracovní sešit str.8-10

Vlastivěda : dějepisná část – bitva na Bílé hoře, třicetiletá válka

                         přírodopisná část – horniny a nerosty

                          zeměpisná část – hlavní město Praha, historie, památky

Pozdrav z V.B

První dva týdny jsme zvládli a věřím, že úspěšně zvládneme celý školní rok.

V úterý 17.9. jdeme na bruslení. Zdravím Vás z náročného čtvrtka, kdy se učíme šest hodin v kuse a tady je kousek z hudební výchovy :-). Z.Ch.

Týden od 16. – 20.9.

Český jazyk: slova příbuzná, předpony roz-, bez-, vz-, pracovní sešit str. 5-8.

Matematika: zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce a desetitisíce, pracovní sešit str. 5-8

Vlastivěda: dějepisná část: Habsburkové, opakování, románský sloh, gotický sloh, renesance

                        přírodopisná část: živá a neživá příroda, podmínky života na zemi

                        zeměpisná část: Česká republika, hlavní město Praha

 

V úterý 17.9. jdeme bruslit, nezapomeňte na rukavice, helmy, brusle a správné oblečení.

Školní online pokladna

Vážení rodiče,

 většina z Vás má na školní pokladně zůstatek ještě z loňského školního roku, prosím, tedy zejména rodiče nových žáků, aby poslali do školní online pokladny 500 Kč. Již 25.-26. září se budou děti ve škole fotografovat, dále škola sponzoruje levharta obláčkového ze ZOO Praha (cca 10,- Kč/žák) a ještě se bude platit panenka UNICEF (25 Kč/žák). Prosím, zkontrolujte Váš účet v školní online pokladně.

Děkuji za spolupráci. Z.CH.

Změna v rozvrhu

Milí páťáci,

 mluvili jsme spolu o změně v pondělním rozvrhu, vzhledem k tomu, že chlapci hokejisté odchází čtvrtou hodinu na hokejový trénink, budeme mít třetí vyučovací hodinu matematiku a čtvrtou vyučovací hodinu český jazyk. Hodin matematiky je v rozvrhu méně, tak ať se hoši o matematiku neochuzují :-). Děkuji za pochopení Z.CH.

Týden od 9.-13.9.

Český jazyk: stavba slova, předponová část, kořen slova a příponová část, opakování podmět a přísudek, slovní druhy. Pracovní sešit str. 2-5.

Matematika: opakování učiva ze 4. ročníku, pracovní sešit str.3-5. Každou středu budeme mít geometrii.

Vlastivěda : dějepisná část : opakování učiva ze 4.ročníku

                          přírodovědná část:co už známe ze 4. ročníku, jsme součástí přírody, člověk v přírodě

                           zeměpisná část: kraj, v němž žijeme

 

 

Od 4.-6.9.

Budeme se zatím seznamovat s novými učebnicemi a opakovat učivo ze čtvrté třídy.