Velikonoční týden

Zase k nám přišlo jaro a s ním svátky. My už víme, že každý den v týdnu před velikonocemi má “svoji barvu” neboli název. 

Květná neděle 14.4., Modré pondělí 15.4., Žluté úterý 16.4., Škaredá středa 17.4., Zelený čtvrtek 18.4., Velký pátek 19.4., Bílá sobota 20.4., Boží hod velikonoční 21.4. a Velikonoční podělí 22.4. 

Pojďme zkusit a alespoň v pondělí, úterý a středu přijít v barvách dnů 🙂 .

Těšíme se na “modrásky, žluťásky a šedivky”!!! 

Comments are closed.