Jeden svět 15.3.2019

V pátek 15.3.2019 nás čeká další filmová ukázka “Jeden svět na školách”. Navštívíme kino Evald, kde nám budou promítnuty tři krátké filmy a následně si o nich budeme povídat. 

Sejdeme se v šatnách v 8 hodin. Vracet se budeme v průběhu 4. vyučovací hodiny. 

5. vyučovací hodinu budeme mít vlastivědu červenou (dějiny). 

Je nutné se ráno hodně nasnídat, protože najíst se pravděpodobně zvládneme až po návratu zpět do školy. Pozor, aby zase někdo nebyl celé dopoledne hlady!!!

S sebou: ŽK, pití, lítačku nebo lístky na MHD!!! Svačinu, učební pomůcky a psací potřeby necháme ve škole (skřínce). 

Comments are closed.