Čtenářské deníky

Po kontrole čtenářských deníků, ještě pár poznámek pro doplnění:

  • kontrola od rodičů je v naprostém pořádku, ovšem pokud je to psáno slovy rodičů, je to špatně. Jistě rodiče svůj deník také psali, teď je řada na dětech a ráda bych hodnotila pouze jejich věty.
  • opis obsahu knihy ze zadních (někdy předních) stran také není v pořádku, opět to nejsou vlastní slova ale opis

V druhém pololetí odevzdají děti čtenářský deník se zápisem TŘÍ knih o min. 15 větách, kde alespoň dvě z nich budou mít 100 stran. 

Datum odevzdání čtenářských deníků v druhém pololetí je plánován na 31.5.2019 (nebo dřív). 

Comments are closed.