Poslední informace před odjezdem na ŠvP

Sraz trochu pozměněn, tedy ve 12 hodin před školou, kde tř. uč. předáte vyplněnou a podepsanou BEZINFEKČNOST. Kdo má stále užívající léky předá i s dávkováním paní ředitelce – zdravotnici. 

Dopoledne vyučování neprobíhá, pokud děti nemohou do srazu před odjezdem zůstat doma, bude o ně ve škole postaráno. 

Obědy byly všem dětem odhlášeny od pátku 30.11.2018 do pátku 7.12.2018. (Pokud některé z dětí bude tento pátek ve škole, je nutno si oběd individuálně opětovně přihlásit). 

Pro děti!!! Nutno si pečlivě s rodiči projít veškeré informace i seznam věcí, abyste věděli, kde co máte! 

Děti měly dále prosbu, zda si mohou s sebou mohou vzít fotoaparát, myslím si, že to je zbytečné a další “starost” navíc. Fotit budeme jako vždy všichni učitelé a myslím, že budete fotkami zahlceni 🙂 . A po skončení si je s dětmi můžete prohlédnout. 

Comments are closed.