Kontrola čtvrtletních prací

Dětem byly předány opravené čtvrtletní práce (z ČJ, M a PDVL). Mají za úkol je donést domů a rodiče stvrdit svým podpisem jejich shlédnutí. Poté vrátit zpět, abychom mohli založit do portfólií.

Děkuji za  spolupráci. 

Comments are closed.