Prosím o spolupráci

Vážení rodiče

prosím o spolupráci. Jistě jste si již připomněli a přečetli školní řád, který je v žákovské knížce, nezapomeňte ho podepsat (na poslední straně).

Alespoň jednou měsíčně potvrďte svým podpisem, že jste zkontrolovali svému synovi/své dceři žákovskou knížku, a víte, jak je hodnocen/a. 

Děkuji. Marcela Žampová

Comments are closed.