Důležité informace se začátkem školního roku

V prvé řadě opět připomínám důležitost sledování dění na našich třídních stránkách. 

Děkujeme škole, že nám opět zakoupila pracovní učebnice matematiky a pracovní sešit českého a anglického jazyka!! 

Ostatní sešity, které děti postupně dostávají jsou buď z loňského roku nebo hromadně zakoupeny paní učitelkou (placeny přes online pokladnu z třídního fondu). 

Děkujeme i jedné mamince, která poskytla obaly, které jsme využili na sešity anglického jazyka, a za náhradní podložky na lavice. 

Pro děti:

 • přinést desky na VV, aby se vešly i čtvrtky velikosti A3
 • přinést jednu čítanku, kterou budeme mít uloženou ve skříni ve třídě (druhá na domácí četbu)
 • důkladně přečíst a doplnit všechny pomůcky 

Pomůcky pro čtvrtý ročník

 • do pátku 7.9.2018 donést kufřík s výtvarnými pomůckami a oblečení na TV (dvojí oblečení, zejména dvoje boty!!!!!!)
 • od pondělí 12.9.2018 začínáme chodit na bazén, plavat budeme po celý školní rok (plavání je v rámci TV, tedy jsou za něj žáci hodnoceni, plavat je povinné, omluvenky pouze na základě lékařského potvrzení)

Čtenářský deník a čtecí dílna

 • čtecí dílna bude probíhat vždy poslední čtvrtek v měsíci 27.9.2018, výjimka 18.10.2018, 29.11.2018, 20.12.2018, 31.1.2019, 28.2.2019, 28.3.2019, 25.4.2019, 30.5.2019 (uváděná data se mohou aktuálně měnit z důvodu jiných akcí)
 • na tyto hodiny si děti přinesou vlastní knihu, se kterou budeme pracovat, může to být kniha rozečtená a tyto knihy také děti mohou zapisovat do svých čtenářských deníků
 • ve čtenářských denících budou zapsány za 1.pololetí další dvě knihy a deníky musí žáci přinést do pátku 30.11.2018
 • vše podstatné budeme k deníkům znovu opakovat
 • nejdůležitější je počet vět, kterými budou žáci do deníků knihu zapisovat – zvyšuje se na 15 vět

Pro rodiče:

 • vklad do online pokladny 700 Kč – třídní fond 
 • vyplnit ŽK str. 3 včetně karty pojištěnce – pokud ji nemáte kde okopírovat, pošlete kartu po svém dítku a my to společně zvládneme ve škole (do pátku 7.9.2018)
 • řádně vyplnit list s Informacemi pro spolupráci rodiny a školy (do pátku 7.9.2018)
 • zdravotní způsobilosti – nově přišlo v platnost, že zdravotní způsobilosti jsou potvrzovány lékařem na 2 roky, proto bude-li končit platnost některé ze zdravotních způsobilostí, budu vás kontaktovat konkrétně v ŽK či e-mailem 

Všem vám děkuji za spolupráci.

tř.uč. Marcela Žampová

A na závěr ještě rozvrh tohoto školního roku:

Comments are closed.