Archiv Září, 2018

1. rodičovská kavárna

Vážení rodiče, přijměte srdečné pozvání na 1. rodičovskou kavárnu! 

Kavárna 2-10-18

Co nás čeká v ŘÍJNU

2.10.2018 1.rodičovská kavárna

5.10.2018 Ředitelské volno

11.10.2018 Bruslení

12.10.2018 Divadlo Gong – Dobrodružství Toma Sawyera 

17.10.2018 Vycházka Prahou – Staré město 

25.10.2018 Vyvrcholení celoročního projektu Republika

26.10.2018 Ředitelské volno

29.-30.10.2018 Podzimní prázdniny

Co nás ještě čeká v měsíci ZÁŘÍ

18.9.2018 Projekt “Republika je tu chvíli, lidé už tu dávno žili” – 1.-2.vyuč. hodinu

26.9.2018 Focení třídy – 40,-/foto/žák – cena bude následně stržena z online pokladny

                      Divadelta – divadlo přijede k nám do školy (10:55 – 12:35 hod)

                      Třídní schůzky 17 hod v naší třídě

27.9.2018 Čtenářská dílna

28.9.2018 Státní svátek – Den české státnosti

Bruslení 13.9.2018

Pomůcky na pracovní činnosti

Na úterní pracovní činnosti 18.9.2018 si všichni žáci přinesu jednu PET lahev o objemu 1,5 litru.

A dále jehlu s velkým navlékacím uchem, kterou necháme uloženou ve škole, budeme ji využívat častěji. 

Prosím o spolupráci

Vážení rodiče

prosím o spolupráci. Jistě jste si již připomněli a přečetli školní řád, který je v žákovské knížce, nezapomeňte ho podepsat (na poslední straně).

Alespoň jednou měsíčně potvrďte svým podpisem, že jste zkontrolovali svému synovi/své dceři žákovskou knížku, a víte, jak je hodnocen/a. 

Děkuji. Marcela Žampová

Co mám ještě udělat??

Obalit veškeré učebnice a sešity – nechci přece na konci roku zbytečně platit!!! 🙂

Jestli jsem tak ještě neučinil, podepsat všechny učebnice!

Na pondělí 10.9.2018 přinést při průhledné obaly velikosti A4 na sešity PDVL, které si nadepíšeme. 

Důležité informace se začátkem školního roku

V prvé řadě opět připomínám důležitost sledování dění na našich třídních stránkách. 

Děkujeme škole, že nám opět zakoupila pracovní učebnice matematiky a pracovní sešit českého a anglického jazyka!! 

Ostatní sešity, které děti postupně dostávají jsou buď z loňského roku nebo hromadně zakoupeny paní učitelkou (placeny přes online pokladnu z třídního fondu). 

Děkujeme i jedné mamince, která poskytla obaly, které jsme využili na sešity anglického jazyka, a za náhradní podložky na lavice. 

Pro děti:

 • přinést desky na VV, aby se vešly i čtvrtky velikosti A3
 • přinést jednu čítanku, kterou budeme mít uloženou ve skříni ve třídě (druhá na domácí četbu)
 • důkladně přečíst a doplnit všechny pomůcky 

Pomůcky pro čtvrtý ročník

 • do pátku 7.9.2018 donést kufřík s výtvarnými pomůckami a oblečení na TV (dvojí oblečení, zejména dvoje boty!!!!!!)
 • od pondělí 12.9.2018 začínáme chodit na bazén, plavat budeme po celý školní rok (plavání je v rámci TV, tedy jsou za něj žáci hodnoceni, plavat je povinné, omluvenky pouze na základě lékařského potvrzení)

Čtenářský deník a čtecí dílna

 • čtecí dílna bude probíhat vždy poslední čtvrtek v měsíci 27.9.2018, výjimka 18.10.2018, 29.11.2018, 20.12.2018, 31.1.2019, 28.2.2019, 28.3.2019, 25.4.2019, 30.5.2019 (uváděná data se mohou aktuálně měnit z důvodu jiných akcí)
 • na tyto hodiny si děti přinesou vlastní knihu, se kterou budeme pracovat, může to být kniha rozečtená a tyto knihy také děti mohou zapisovat do svých čtenářských deníků
 • ve čtenářských denících budou zapsány za 1.pololetí další dvě knihy a deníky musí žáci přinést do pátku 30.11.2018
 • vše podstatné budeme k deníkům znovu opakovat
 • nejdůležitější je počet vět, kterými budou žáci do deníků knihu zapisovat – zvyšuje se na 15 vět

Pro rodiče:

 • vklad do online pokladny 700 Kč – třídní fond 
 • vyplnit ŽK str. 3 včetně karty pojištěnce – pokud ji nemáte kde okopírovat, pošlete kartu po svém dítku a my to společně zvládneme ve škole (do pátku 7.9.2018)
 • řádně vyplnit list s Informacemi pro spolupráci rodiny a školy (do pátku 7.9.2018)
 • zdravotní způsobilosti – nově přišlo v platnost, že zdravotní způsobilosti jsou potvrzovány lékařem na 2 roky, proto bude-li končit platnost některé ze zdravotních způsobilostí, budu vás kontaktovat konkrétně v ŽK či e-mailem 

Všem vám děkuji za spolupráci.

tř.uč. Marcela Žampová

A na závěr ještě rozvrh tohoto školního roku: