Dobrovolný dotazník

Vážení rodiče,

prosím vás o vyplněný krátkého DOBROVOLNÉHO dotazníku v tomto odkazu: https://www.zseden.cz/2021/05/07/testy-jak-dal/.

Velmi nám to pomůže.

Děkuji. 

Drah.

Plán týdne 10. – 14. května 2021

ČJ: Souvětí, druhy vět vedlejších, PL – opakování učiva 3. čtvrtletí
LIT: Příprava na test (NO + K. H. Mácha), procvič. učiva světová liter. 19. st.
OV: Zdravý životní styl, příprava na test z kapitoly Globální problémy
RJ: Sl. zásoba 5. l., časování sloves
VV: Architektura – základní pojmy
F: Zvukové jevy, ton a rezonance
AJ (Dh): Filmy, předpřítomný čas prostý
AJ (Sv): paní Sv. je nemocná, práci nezadala, pravděpodobně obě online hodiny budou spojeny
Z: Pardubický kraj
M: Základy statistiky (aritmetický průměr, modus, medián, stat. šetření)
D: První světová válka 1914 – 1915 a 1916 – 1918
PČ: Profese
CH: dvouprvkové sloučeniny

Rotační výuka od 3. 5. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí pojedeme v režimu tzv. rotační výuky. Sudý týden budete chodit do školy, lichý se budete učit online (žlutě označené hodiny v rozvrhu). Příští týden, tedy od 3. 5. 2021 je SUDÝ TÝDEN = UVIDÍME SE V PONDĚLÍ VE ŠKOLE. Bude třídnický den. Více info viz TEAMS.

 

Těším se na vás.

 

Drah.

Změna rozvrhu

Vážení rodiče,

od 26. dubna 2021 se přesouvá hodina ZEMĚPISU z páteční první hodiny na čtvrteční šestou. V případě rotační výuky bude ve čtvrtek buď online nebo ve škole (na páteční první hodinu se přesouvá přírodopis). V případě distanční výuky bude ve čtvrtek online. V případě jakýchkoli změn budete včas informováni. Žáci byli informováni na dnešní hodině EV.

 

Drah.

Plán týdne 26. – 30. dubna 2021

ČJ: Souvětí (věty hlavní a vedlejší, vzorce, čárky), opak. – přísl. určení, vid, sl. druhy
LIT: K. H. Mácha: Máj
OV: Přelidnění a hladomor
RJ: Časování sloves jít a chodit, minulý čas, roční období
AJ (Dh): Oblečení, minulé časy
Z: Královéhradecký kraj
VV: Barvy III – míchání barev
M: Válec (slovní úlohy na V a S válce)
D:  Spory velmocí, sarajevský atentát
PČ: Využití profesí
NJ: Úvod do způsobových sloves
AJ (Sv): Dobereme lekci 1, test
F: Světelné jevy

Plán týden 19. -23. dubna 2021

D: svět před 1. sv. válkou, bloky velmocí

CH: vzácné plyny

PČ: volba budoucí profese

M: válec (V a S)

NJ: Jídlo a pití, 4. pád

Z: Liberecký kraj

AJ (Dh): minulý čas způsobových sloves, práce s textem

VV: Barvy – studené x teplé

ČJ: věty hlavní, vedlejší, vzorce souvětí, druhy souvětí, druhy vět vedlejších
 
LIT: Karel Hynek Mácha
 
OV: aktuální dění
 
RJ: psaní azbukou, předměty typické pro Rusko, čas. sloves
 
F: reostat, elektrická práce a výkon – výpočty

Sdělení čtvrtletního hodnocení

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o způsobu sdělení čtvrtletního hodnocení prostřednictvím Microsoftu Teams v zadání a nově spuštěné elektronické žákovské knížky. Během víkendu předám žákům jejich přístupové údaje. Webový odkaz je https://zseden.bakalari.cz/bakaweb.

 

Děkuji. Drah.

Plán týdne 12. – 16. dubna 2021

M: kruh a kružnice (slovní úlohy na O a S)

AJ (Dh): minulý čas způsobových sloves, práce s textem

F: Ohmův zákon, elektrický odpor v sériovém a paralelním zapojení a vlastnosti vodiče, reostat, práce a výkon v elektrickém obvodu

D: kultura 1848 – 1914, svět před první světovou válkou

PČ: získávání informací o budoucí profesi

Z: Karlovarský kraj

NJ: die Nachbarn von Familie Weigel 2/4

ČJ: přístavek, poměry
 
LIT: česká literatura 19. st. – národní obrození
 
OV: nejen třídit, ale i … (práce s textem)
 
RJ: přivl. zájmena, minulý čas, křížovka, psaní azbukou  
 
AJ: Story of England, test, opakování časů, minulý čas způsobových sloves

Postupné otevírání školy

Vážení rodiče, přečtěte si prosím informace o návratu do školy: https://www.zseden.cz/2021/04/07/postupne-otevirani-skoly-od-12-4-2021/

Děkuji. Drah.

Plán týdne 6. -9. dubna 2021

AJ (Dh): oblečení, too/enough

D: formování české moderní občanské společnosti

PČ: odborné školy

NJ: zvířata, rozbor testu, sebehodnocení

M: obsah kruhu

ČJ: několikanásobné větné členy a poměry mezi nimi, sebehodnocení práce

OV: surovinové a energetické problémy + sebehodnocení práce

RJ: sebehodnocení práce + části dne, roční období + kdy se setkáme

VV: prostor k dokončení rozpracovaných zadání, sebehodnocení (v Teamsech během čtvrtka)