Organizace konce školního roku

Od pátku 25. 6. do úterý 29. 6. budou probíhat třídnické práce. PROSÍM o donesení učebnic a vyklizení šatní skříňky. V pondělí 28. proběhne kontrola. 

30. 6. proběhne vydání vysvědčení a rozloučení se žáky 9. ročníku na školním hřišti. Žáci končí v 9:30.

 

Drah.

Odpolední vyučování do konce školního roku

Do konce roku se posouvá hodina Přírodopisu od 13.45 do 14.30. Žáci se po obědě vrátí do učebny.

Drah.

Učebnice Project 3 (zelené)

Milí osmáci,

nezapomeňte v pondělí na EV přinést učebnice Project 3, jak jsem vám dnes říkala. Víte, co je ve hře ;)!

Hezký víkend.

Drah.

Dotazník

Vážení rodiče,

prosíme vás o vyplnění tohoto dotazníku: https://www.zseden.cz/2021/05/19/dotaznik-pro-rodice-2/.

Děkujeme.

Drah.

Vracíme se do “normálu”!

Vážení rodiče a milí žáci,

jak již jistě víte, od pondělí 17. 5. 2021 (snad do konce školního roku) bude již klasická docházka. Vracíme se zpět k rozvrhu, který byl platný v září (někde jsou možné drobné změny). Pro kontrolu přikládám níže.

Hezký víkend, připravte tašky, ořežte tužky, nezapomeňte svačiny a klidně zapomeňte mobily :).

Drah.

8.B od 17.5.2021

 

Dobrovolný dotazník

Vážení rodiče,

prosím vás o vyplněný krátkého DOBROVOLNÉHO dotazníku v tomto odkazu: https://www.zseden.cz/2021/05/07/testy-jak-dal/.

Velmi nám to pomůže.

Děkuji. 

Drah.

Plán týdne 10. – 14. května 2021

ČJ: Souvětí, druhy vět vedlejších, PL – opakování učiva 3. čtvrtletí
LIT: Příprava na test (NO + K. H. Mácha), procvič. učiva světová liter. 19. st.
OV: Zdravý životní styl, příprava na test z kapitoly Globální problémy
RJ: Sl. zásoba 5. l., časování sloves
VV: Architektura – základní pojmy
F: Zvukové jevy, ton a rezonance
AJ (Dh): Filmy, předpřítomný čas prostý
AJ (Sv): paní Sv. je nemocná, práci nezadala, pravděpodobně obě online hodiny budou spojeny
Z: Pardubický kraj
M: Základy statistiky (aritmetický průměr, modus, medián, stat. šetření)
D: První světová válka 1914 – 1915 a 1916 – 1918
PČ: Profese
CH: dvouprvkové sloučeniny

Rotační výuka od 3. 5. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí pojedeme v režimu tzv. rotační výuky. Sudý týden budete chodit do školy, lichý se budete učit online (žlutě označené hodiny v rozvrhu). Příští týden, tedy od 3. 5. 2021 je SUDÝ TÝDEN = UVIDÍME SE V PONDĚLÍ VE ŠKOLE. Bude třídnický den. Více info viz TEAMS.

 

Těším se na vás.

 

Drah.

Změna rozvrhu

Vážení rodiče,

od 26. dubna 2021 se přesouvá hodina ZEMĚPISU z páteční první hodiny na čtvrteční šestou. V případě rotační výuky bude ve čtvrtek buď online nebo ve škole (na páteční první hodinu se přesouvá přírodopis). V případě distanční výuky bude ve čtvrtek online. V případě jakýchkoli změn budete včas informováni. Žáci byli informováni na dnešní hodině EV.

 

Drah.

Plán týdne 26. – 30. dubna 2021

ČJ: Souvětí (věty hlavní a vedlejší, vzorce, čárky), opak. – přísl. určení, vid, sl. druhy
LIT: K. H. Mácha: Máj
OV: Přelidnění a hladomor
RJ: Časování sloves jít a chodit, minulý čas, roční období
AJ (Dh): Oblečení, minulé časy
Z: Královéhradecký kraj
VV: Barvy III – míchání barev
M: Válec (slovní úlohy na V a S válce)
D:  Spory velmocí, sarajevský atentát
PČ: Využití profesí
NJ: Úvod do způsobových sloves
AJ (Sv): Dobereme lekci 1, test
F: Světelné jevy