Sdělení čtvrtletního hodnocení

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o způsobu sdělení čtvrtletního hodnocení prostřednictvím Microsoftu Teams v zadání a nově spuštěné elektronické žákovské knížky. Během víkendu předám žákům jejich přístupové údaje. Webový odkaz je https://zseden.bakalari.cz/bakaweb.

 

Děkuji. Drah.

Plán týdne 12. – 16. dubna 2021

M: kruh a kružnice (slovní úlohy na O a S)

AJ (Dh): minulý čas způsobových sloves, práce s textem

F: Ohmův zákon, elektrický odpor v sériovém a paralelním zapojení a vlastnosti vodiče, reostat, práce a výkon v elektrickém obvodu

D: kultura 1848 – 1914, svět před první světovou válkou

PČ: získávání informací o budoucí profesi

Z: Karlovarský kraj

NJ: die Nachbarn von Familie Weigel 2/4

ČJ: přístavek, poměry
 
LIT: česká literatura 19. st. – národní obrození
 
OV: nejen třídit, ale i … (práce s textem)
 
RJ: přivl. zájmena, minulý čas, křížovka, psaní azbukou  
 
AJ: Story of England, test, opakování časů, minulý čas způsobových sloves

Postupné otevírání školy

Vážení rodiče, přečtěte si prosím informace o návratu do školy: https://www.zseden.cz/2021/04/07/postupne-otevirani-skoly-od-12-4-2021/

Děkuji. Drah.

Plán týdne 6. -9. dubna 2021

AJ (Dh): oblečení, too/enough

D: formování české moderní občanské společnosti

PČ: odborné školy

NJ: zvířata, rozbor testu, sebehodnocení

M: obsah kruhu

ČJ: několikanásobné větné členy a poměry mezi nimi, sebehodnocení práce

OV: surovinové a energetické problémy + sebehodnocení práce

RJ: sebehodnocení práce + části dne, roční období + kdy se setkáme

VV: prostor k dokončení rozpracovaných zadání, sebehodnocení (v Teamsech během čtvrtka)

Veselé Velikonoce a

Milí žáci a vážení rodiče,

přejeme Vám krásné svátky https://www.zseden.cz/2021/03/31/velikonocni-prani/ a stále ZVEDÁME HLAVU! https://www.zseden.cz/2021/03/14/zvedame-hlavu/

Hodně sil a věřím, že se již brzy uvidíme osobně.

 

Drah.

Plán týdne 29. – 31. března 2021

M: délka kružnice, obvod kruhu

AJ (Dh): Velikonoce

F: zdroje elektrického napětí, Ohmův zákon, elektrický odpor v sériovém a paralelním zapojení

NJ: test na známky

ČJ: věty hlavní a vedlejší, větné vzorce, čárky v souvětí podřadném, aplikace Umíme to

OV: ekologické problémy světa

RJ: roční období, části dne, špatné ráno – text k poslechu

D: vznik Rakouska Uherska

Plán týdne 22. – 16. března 20201

NJ: zvířata, procvičování, mít rád

M: kruh a kružnice

D: USA, Habsburská monarchie 1848 – 67

PČ: kovy

F: zdroje elektrického napětí, Ohmův zákon, elektrický odpor

AJ (Dh): oblečení, too, enough

ČJ: větné členy, významové poměry

LIT: literatura 19. století – shrnutí

OV: problémy současného světa

RJ: časování sloves, osobní zájmena, procvičování azbuky

AJ (Sv): past modals, responding to news, too, enough

 

 

Plán týdne 15. – 19. března 2021

Z: Jihočeský kraj

NJ: minulý čas, mít a nemít rád

D: Rusko, Japonsko, Čína

PČ (Ma): Práce s plastem

AJ (Dh): důležité okamžiky života, used to

AJ (Sv): past modals, the story of Englas, history of materials, vocabulary

F: zdroje elektrického napětí, Ohmův zákon, elektrický odpor

CH: nekovy

MA: slovní úlohy, rovnice, mnohočleny (opakování)

ČJ: doplněk + Větné členy – shrnutí
 
LIT: prokletí básníci + J. W. Goethe
 
OV: pracovní smlouva – její vytvoření
 
RJ: co ne/mám rád, časování slovesa hrát, kontrola minule zadané práce

Uzavření školy

Vážení rodiče,

přečtěte si, prosím, informace v odkazu: https://www.zseden.cz/2021/03/02/uzavreni-skoly/

Děkuji a přeji stále to samé – pevné nervy a hodně sil a zdraví. 

 

Drah.

Plán týdne 8. – 12. března 2021

AJ (Dh): minulé časy, příběhy z historie

D: britské kolonie, Francie

PČ (Ma): výrobek z kombinace materiálů

NJ: zvířata

MA: slovní úlohy (se zlomky a procenty)

ČJ: přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející + líčení

LIT: A. P. Čechov

OV: pracovní smlouva + moje budoucnost – volba povolání

RJ: přání k narozeninám, časování sloves

CH: detektivní hra s chemickou tématikou

VV: poznej barvy