Organizace posledního týdne školního roku

Vyučování končí od pondělí do čtvrtka v 11:40.

V pondělí 24. 6. budou vyklizené a vyčištěné všechny šatní skříňky (již není třeba se přezouvat).

V úterý 25. 6. se odevzdávají učebnice (v případě poškození nebo ztráty bude určená částka stržena ze školní on-line pokladny).

Ve středu 26. 6. budou rozdávány nové učebnice.

Ve čtvrtek 27. 6. v 11:20 se celá škola zúčastní školního tance.

V pátek 28. 6. od 8:00 do 8:40 budeme rozdávat vysvědčení ve třídě, pak doprovodíme 9. třídy na školní hriště, kde se s nimi rozloučíme. Konec okolo 9:00.

Run and help

V úterý 18. června proběhne tradiční charitativní akce Run and help. Podpořte prosím své děti, aby si vyzkoušeli charitu pohybem.

Divadelní představení

V pátek 21. června 2019 půjdeme na divadelní představení ČIK, které sehrají studenti Mezinárodní konzervatoře v Praze v budově Divadelního ateliéru DDM. Představení je zdarma. 

Sejdeme se ve třídě a společně se dopravíme na místo akce (Dům UM), návrat okolo 12. hodiny ke škole. Po návratu výuka končí.

Odvolaná hodina

V pátek 14. června 2019 odpadá výtvarná výchova a vyučování tak končí v 11:40.

Den naruby

Ve středu 12. června 2019 nás čeká tradiční Den naruby, kdy žáci 9. tříd budou učit své mladší spolužáky. 

Vyučování bude probíhat dle rozvrhu po dobu 4 vyučovacích hodin, 5. hodinu bude probíhat reflexe. Ve 12:35 vyučování končí.

Sportovní den

V pátek 31. května 2019 se koná tradiční Sportovní den. Sejdeme se v 7:45 ve třídě.

Ukončení po 12.hodině.

S sebou sportovní oblečení a obuv, pití a svačinu.

Exkurze přírodopis

Dne 17. 5. 2019 se bude konat přírodopisná vycházka do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Sraz je ráno v 8:00 před budovou školy. S sebou svačinu. Oblečení zvolte vhodně podle počasí, jdeme i v dešti. Návrat ke škole do 13:00.

 

Tomáš Pinkr, učitel přírodopisu

Dějepisná vycházka

Ve středu 3. dubna vyrazíme na historickou vycházku Prahou. Sejdeme se v 8:55 ve třídě. Návrat je plánován kolem 12.hodiny ke škole.

Zápis ze třídních schůzek

Třídní schůzky 20. března 2019

 • komunikace s TU – emailem, telefonicky
 • omlouvání absence – do 3 dnů nahlásit škole, po návratu do 3 dnů omluvit do ŽK
 • Nadační fond ZŠ Eden – děkujeme dárcům
 • Co nás čeká:
  • Zkrácené vyuč. do 12:35 – 2. a 3. 4.
  • Čtvrtletní klasifikace – 10. 4.
  • Velikonoční prázdniny – 18. – 22. 4.
  • Ředitelské volno – 24. 5.
  • Sportovní den – 31. 5.
  • Pololetní klasifikace – 12. 6.
  • Dějepisná a přírodopisná vycházka
  • Výlet do ZOO – financován z Jarmarku
 • Autoevaluační dotazník – prosíme o vyplnění na webu školy
 • Dění v naší třídě
  • Atmosféra ve třídě
  • Vyučování ve skupinách
  • Projekt Umění žít společně
  • Zhoršený prospěch – nenošení pomůcek, tělocviku, výtvarný kufřík
  • Časté krátkodobé absence (nedoplňování učiva)
 • Klub mladého diváka – informace na příští školní rok

 

 

Odvolaná hodina

V pondělí 25. března odpadá 6. hodina, vyučování končí ve 12:35.